Căn Bản Excel Cho Người Làm Kế Toán (NXB Thanh Niên 2010) - Đức Minh, 597 Trang

Discussion in 'Kinh Tế, Tài Chính' started by admin, Jun 12, 2015.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Căn Bản Excel Cho Người Làm Kế Toán
  Đức Minh, Trương Hữu Nghĩa
  NXB Thanh Niên 2010
  597 Trang
  Phần 1 ebook Căn bản Excel cho người làm kế toán gồm các nội dung: Tổng quan về Excel 2003, nhập và chỉnh sửa dữ liệu worksheet, các vấn đề thiết kế khi làm việc, làm việc với các ô và dãy, làm việc với các công cụ định dạng, các file và các template, in ấn trong Excel,các công thức và hàm. Phần 2 ebook Căn bản Excel cho người làm kế toán gồm các nội dung sau: Áp dụng các công thức để xử lý text, xử lý ngày tháng và thời gian, xử dụng các hàm để đếm và tính tổng, xử dụng các công thức để dò tìm giá trị, các công thức mảng, tạo một biểu đồ cột, chỉnh sửa một biểu đồ cột, in một biểu đồ, tạo và chỉnh sửa một biểu đồ đường, tạo và chỉnh sửa một biểu đồ tròn, tổ chức định dạng và trang bảng tính, cải tiến công việc của bạn, sử dụng các file cơ sở bên ngoài, 18 bài tập thực hành, ứng dụng excel trong quản lý và kế toán.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page