Căn Bản Excel Cho Người Làm Kế Toán (NXB Thanh Niên 2010) - Trương Hữu Nghĩa, 648 Trang

Discussion in 'Chuyên Ngành Thể Dục Thể Thao' started by quanh.bv, Aug 4, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Căn Bản Excel Cho Người Làm Kế Toán
  NXB Thanh Niên 2010
  Trương Hữu Nghĩa, Đức Minh
  648 Trang
  Nội Dung sách:
  Tổng quan về Excel 2003
  Nhập và chỉnh sửa dữ liệu worksheet
  Các vấn đề thiết kế khi làm việc.
  Làm việc với các ô và dãy.
  Làm việc với các công cụ định dạng.
  các file và các template.
  In ấn trong Excel.
  Các công thức và hàm.
  Áp dụng các công thức để xử lý text.
  Xử lý ngày tháng và thời gian.
  Xử dụng các hàm để đếm và tính tổng.
  Xử dụng các công thức để dò tìm giá trị.
  Các công thức mảng.Tạo một biểu đồ cột.
  Chỉnh sửa một biểu đồ cột.
  Inn một biểu đồ.
  Tạo và chỉnh sửa một biểu đồ đường.
  Tạo và chỉnh sửa một biểu đồ tròn.
  Tổ chức định dạng và trang bảng tính.
  Cải tiến công việc của bạn.
  Sử dụng các file cơ sở bên ngoài.
  18 Bài tập thực hành.
  Ứng dụng Excel trong quản lý và kế toán.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page