Căn Bản Thống Kê Y Học (NXB Đại Học Y Dược 2001) - Betty Kirwood, 180 Trang

Discussion in 'Chuyên Ngành Y-Dược' started by bhanh8, Oct 28, 2013.

 1. bhanh8

  bhanh8 Administrator Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2021-12-28_15-30-3.png
  • Căn bản
  • Tần suất, phân phối tần suất và tổ chức Ðồ
  • Trung bình, Ðộ lệch chuẩn và sai số chuẩn
  • Phân phối bình thường
  • Khoảng tin cậy của trung bình
  • Kiểm Ðịnh ý nghĩa của một trung bình
  • So sánh hai trung bình
  • So sánh nhiều trung bình - phân tích phương sai
  • Tương quan và hồi quy tuyến tính
  • Hồi quy bội
  • Xác suất
  • Tỉ lệ
  • Kiểm Ðịnh chi bình phương cho bảng dự trù
  • Bổ sung một số phương pháp cho bảng dự trù
  • Đo lường bệnh tật và tử vong
  • Phân tích sống còn
  • Phân phối poisson
  • Tính phù hợp của phân phối tần suất
  • Phép biến Ðổi
  • Phương pháp phi tham số
  • Lập kế hoạch và tiến hành nghiên cứu
  • Nguồn gốc sai số
  • Phương pháp lấy mẫu
  • Nghiên cứu Ðoàn hệ và bệnh chứng
  • Thử nghiệm lâm sàng và nghiên cứu can thiệp
  • Tính cỡ mẫu cần thiết
  • Sử dụng máy tính
  • Căn Bản Thống Kê Y Học
  • NXB Đại Học Y Dược 2001
  • Betty Kirwood
  • Dịch: Đỗ Văn Dũng
  • 180 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  https://nitro.download/view/6FA1EDA2E73CBFC
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Dec 28, 2021

Share This Page