Cấu Tạo Chất Đại Cương Tập 2-Trạng Thái Ngưng Tụ Của Các Chất - Lâm Ngọc Thiềm, 114 Trang

Discussion in 'Hóa Học' started by admin, Aug 27, 2014.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Phần III. Trạng thái ngưng tụ của các chất 7
  Chương 11. Các hệ ngưng tụ - Liên kết và cấu trúc tinh thể 7
  11.1. Mở đầu 8
  11.2. Các căn cứ để phân loại trạng thái 8
  11.3. Trạng thái rắn 9
  11.3.1. Tinh thể và chất vô định hình 9
  11.3.2. Khái niệm về các hệ tinh thể 10
  11.3.3. Phương pháp nghiên cứu tinh thể 14
  11.3.4. Đặc điểm cấu trúc tinh thể 16
  11.4. Liên kết hóa học trong tinh thể 20
  11.4.1. Liên kết trong tinh thể ion 20
  11.4.2. Liên kết hoá học trong mạng tinh thể kim loại 40
  11.4.3. Liên kết trong mạng tinh thể nguyên tử 46
  11.4.4. Liên kết trong mạng tinh thể phân tử 49
  11.5. Hiện tượng đồng hình và đa hình 50
  11.5.1. Hiện tượng đồng hình 50
  11.5.2. Hiện tượng đa hình 50
  11.6. Một số trạng thái khác 51
  11.6.1. Trạng thái tinh thể lỏng 51
  11.6.2. Dung dịch rắn 52
  11.6.3. Trạng thái Plasma 52
  Chương 12. Một số phương pháp phổ áp dụng trong cấu tạo chất 60
  12.1. Mở đầu 60
  12.2. Cơ sở phương pháp phổ phân tử 61
  12.2.1. Sự xuất hiện của phổ 61
  12.2.2. Sự tương tác giữa bức xạ điện từ và vật chất 61
  12.2.3. Một số các đại lượng đặc trưng thường dùng 64
  12.2.4. Phổ kế 65
  12.3. Phổ nhiễu xạ tia X 65
  12.3.1. Nguyên lý của nhiễu xạ tia X! 66
  12.3.2. Nguyên tắc ghi phổ Rơnghen (tia X) 67
  12.3.3. Một vài ứng dụng của phổ tia X 67
  12.4. Phổ electron 69
  12.4.1. Đặc điểm chung 69
  12.4.2. Một số ứng dụng 70
  12.5. Phổ dao động của phân tử hai nguyên tử 72
  12.5.1. Các mức năng lượng 72
  12.5.2. Phổ dao động hấp thụ 73
  12.5.3. Phổ dao động - quay 75
  12.5.4. Ứng dụng của phổ dao động - quay (phổ IR) trong hóa học 75
  12.6. Phổ quay của phân tử hai nguyên tử 80
  12.6.1. Các mức năng lượng quay 80
  12.6.2. Phổ quay hấp thụ 80
  12.6.3. Ứng dụng 81
  12.7. Phổ cộng hưởng từ hạt nhân NMR 82
  12.7.1. Khái niệm mở đầu 82
  12.7.2. Sự cộng hưởng từ hạt nhận 83
  12.7.3. Ứng dụng phổ NMR vào hóa học 86
  • Cấu Tạo Chất Đại Cương Tập 2-Trạng Thái Ngưng Tụ Của Các Chất
  • NXB Đại Học Quốc Gia 2013
  • Lâm Ngọc Thiềm, Lê Kim Long
  • 114 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?sp=1045736
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Aug 11, 2020

Share This Page