Chế Độ Kế Toán Doanh Nghiệp Quyển 1+2 (NXB Lao Động 2011) - Bộ Tài Chính, Trọn Bộ 2 Tập

Discussion in 'Kinh Tế, Tài Chính' started by quanh.bv, Apr 25, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Chế Độ Kế Toán Doanh Nghiệp Quyển 1+2
  NXB Lao Động 2011
  Bộ Tài Chính
  Trọn Bộ 2 Tập
  Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 sau nhiều năm thực hiện đã bộc lộ các tồn tại cần được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp yêu cầu quản lý và thực tiễn sản xuất kinh doanh đã thay đổi. Đáp ứng yêu cầu cấp thiết đó, ngày 22/12/2014, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 200/2014/TT-BTC và Thông tư số 202/2014/TT-BTC. Cụ thể:
  Thông tư số 200/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp; có hiệu lực áp dụng sau 45 ngày kể từ ngày ký và áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 01/01/2015. Thông tư này thay thế cho Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Thông tư số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính.
  Thông tư số 202/2014/TT-BTC hướng dẫn phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất; có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký, áp dụng cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất của năm tài chính bắt đầu từ hoặc sau ngày 01/01/2015. Thông tư này bãi bỏ phần XIII - Thông tư số 161/2007/TT-BTC ngày 31/12/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất theo Chuẩn mực kế toán số 25 “Báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán các khoản đầu tư vào công ty con”.
  Nhằm giúp các doanh nghiệp và những người làm công tác kế toán doanh nghiệp thuận tiện trong việc nghiên cứu, áp dụng trong thực tiễn của đơn vị , Nhà xuất bản Lao Động xuất bản bộ sách “Chế độ kế toán doanh nghiệp
  Quyển 1: Hệ thống tài khoản kế toán
  - Danh mục hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp
  - Nguyên tắc kế toán, kết cấu, nội dung và phương pháp ghi chép tài khoản kế toán
  Quyển 2: Báo cáo tài chính, chứng từ và sổ kế toán
  - Danh mục, biểu mẫu, nội dung và phương pháp lập báo cáo tài chính
  - Danh mục, biểu mẫu, nội dung và phương pháp lập chứng từ kế toán
  - Danh mục, biểu mẫu, nội dung và phương pháp lập sổ kế toán
  - Phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất
  Bộ sách đã tập hợp đầy đủ các nội dung của thông tư số 200/2014/TT-BTC và thông tư số 202/2014/TT-BTC, gồm các phần hướng dẫn về tài khoản kế toán, sổ kế toán, chứng từ kế toán, báo cáo tài chính của doanh nghiệp, có ví dụ minh hoạ cụ thể để người đọc dễ dàng theo dõi.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page