Chế Độ Kế Toán Doanh Nghiệp Quyển 1-Hệ Thống Tài Khoản Kế Toán - Bộ Tài Chính, 620 Trang

Discussion in 'Kinh Tế, Tài Chính' started by admin, Nov 1, 2014.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Chế Độ Kế Toán Doanh Nghiệp
  Quyển 1-Hệ Thống Tài Khoản Kế Toán
  NXB Giao Thông Vận Tải 2007
  Bộ Tài Chính
  620 Trang
  Để giúp doanh nghiệp, bạn đọc và các bạn sinh viên học tập, nghiên cứu chế độ kế toán doanh nghiêp, Nhà xuất bản Giao Thông Vận Tải xuất bản cuốn sách "Chế độ kế toán doanh nghiệp" theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC (gồm 2 quyển).

  - Quyển 1: Hệ thống tài khoản kế toán: Trình bày toàn bộ hệ thống tài khoản kế toán, các quy định và phương pháp kế toán từng tài khoản.
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
  - Quyển 2: Báo cáo tài chính, chứng từ, sổ kế toán và sơ đồ kế toán chủ yếu: Giới thiệu và hướng dẫn cách lập báo cáo tài chính, hệ thống chứng từ kế toán, chế độ sổ kế toán (Đã cập nhật theo Thông tư 161/2007/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính. .

  Mục lục của quyển 1 gồm:
  - Phần thứ nhất: Hệ thống tài khoản kế toán

  I. Quy định chung
  II. Danh mục hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp
  III. Giải thích nội dung, kết cấu và phương pháp ghi chép tài khoản kế toán
  - Loại tài khoản 1: Tài khoản ngắn hạn
  - Loại tài khoản 2: Tài khoản dài hạn
  - Loại tài khoản 3: Nợ phải trả
  - Loại tài khoản 4: Vốn chủ sở hữu
  - Loại tài khoản 5: Doanh thu
  - Loại tài khoản 6: Chi phí sản xuất, kinh doanh
  - Loại tài khoản 7: Thu nhập khác
  - Loại tài khoản 8: Chi phí khác
  - Loại tài khoản 9: Xác định kết quả kinh doanh
  - Loại tài khoản 0: Các tài khoản ngoài bảng cân đối kế toán

  Xin trân trọng giới thiệu Quyển 1 cùng bạn.

  Link Download
  eBook có trong tuyển tập DVD Kế Toán
  Link miễn phí... nếu có 10 thành viên yêu cầu sách này!
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page