Chế Độ Kế Toán Doanh Nghiệp Việt Nam (NXB Thống Kê 2008) - Bộ Tài Chính, 772 Trang

Discussion in 'Kinh Tế, Tài Chính' started by admin, Nov 10, 2014.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Chế Độ Kế Toán Doanh Nghiệp Việt Nam
  Song Ngữ Việt - Anh
  NXB Thống Kê 2008
  Bộ Tài Chính
  772 Trang

  • Mục Lục:
  • I. Quy định chung
  • II. Danh mục hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp
  • Loại Tài Khoản 1 - Tài sản ngắn hạn
  • Loại Tài Khoản 2 - Tài sản dài hạn
  • Loại Tài Khoản 3 - Nợ phải trả
  • Loại Tài Khoản 4 - Vốn chủ sở hữu
  • Loại Tài Khoản 5 - Doanh thu
  • Loại Tài Khoản 6 - Chi phí sản xuất, kinh doanh
  • Loại Tài Khoản 7 - Thu Nhập
  • Loại Tài Khoản 8 - Chi phí khác
  • Loại Tài Khoản 9 - Xác định kết quả kinh doanh
  • Loại Tài Khoản 0 - Tài khoản ngoài bảng cân đối kế toán.
  Link Download
  eBook có trong tuyển tập DVD Kế Toán
  Link miễn phí... nếu có 10 thành viên yêu cầu sách này!

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page