Chế Độ Kế Toán Doanh Nghiệp Việt Nam Song Ngữ Việt Anh - Bộ Tài Chính, 758 Trang

Discussion in 'Chuyên Ngành Thể Dục Thể Thao' started by admin, Aug 27, 2013.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Theo Quyết Định Số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 Của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính Đã Cập Nhật Theo Thông Tư 161/2007/TT-BTC ngày 31/12/2007 Của Bộ Tài Chính.
  Mục Lục:
  I. Quy định chung
  II. Danh mục hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp
  Loại Tài Khoản 1 - Tài sản ngắn hạn
  Loại Tài Khoản 2 - Tài sản dài hạn
  Loại Tài Khoản 3 - Nợ phải trả
  Loại Tài Khoản 4 - Vốn chủ sở hữu
  Loại Tài Khoản 5 - Doanh thu
  Loại Tài Khoản 6 - Chi phí sản xuất, kinh doanh
  Loại Tài Khoản 7 - Thu Nhập
  Loại Tài Khoản 8 - Chi phí khác
  Loại Tài Khoản 9 - Xác định kết quả kinh doanh
  Loại Tài Khoản 0 - Tài khoản ngoài bảng cân đối kế toán.  Link Download
  eBook có trong tuyển tập DVD Kế Toán
  -https://www.scribd.com/doc/70503359/Che-Do-Ke-Toan-Doanh-Nghiep
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Apr 13, 2015

Share This Page