Chế Độ Kế Toán Việt Nam-Hệ Thống Tài Khoản Kế Toán, Chứng Từ Và Sổ Kế Toán- Bộ Tài Chính, 1059 Trang

Discussion in 'Chuyên Ngành Thể Dục Thể Thao' started by quanh.bv, Oct 19, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Chế Độ Kế Toán Việt Nam-Hệ Thống Tài Khoản Kế Toán, Chứng Từ Và Sổ Kế Toán
  NXB Lao Động Xã Hội 2009
  Bộ Tài Chính
  1059 Trang
  Nội dung:
  Phần thứ nhất: Hệ thống tài khoản kế toán
  I. Quy định chung
  II. Danh mục hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp
  III. Giải thích nội dung, kết cấu và phương pháp ghi chép tài khoản kế toán
  Phần thứ hai: Chế độ chứng từ kế toán doanh nghiệp
  I. Quy định chung
  II. Danh mục chứng từ kế toán
  III. Mẫu chứng từ kế toán
  IV. Giải thích nội dung và phương pháp ghi chép chứng từ kế toán
  Phần thứ ba: Hệ thống báo cáo tài chính
  I. Quy định chung
  II. Danh mục và biểu mẫu báo cáo tài chính
  III. Nội dung và phương pháp lập báo cáo tài chính
  Phần thứ tư: Chế độ sổ kế toán và hình thức kế toán
  I. Quy định chung
  II. Các hình thức kế toán
  III.Danh mục và biểu mẫu sổ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp
  IV. Giải thích nội dung và phương pháp ghi sổ kế toán
  Các Sơ Đồ Kế Toán Chủ Yếu

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page