Chỉ Thị Sinh Học Môi Trường (NXB Giáo Dục 2007) - Lê Văn Khoa, 280 Trang

Discussion in 'Sinh Học' started by admin, Feb 18, 2017.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Sinh
  vật chỉ thị Là những cá thể, quần thể hay quần xã có khả năng thích ứng hoặc rất nhạy cảm với môi trường nhất định. Các sinh vật chỉ thị có thể là 1 loài, 1 nhóm loài, có thể tương quan giữa các nhóm loài hoặc tổng số loài trong quần xã và chỉ số đa dạng. Chúng có thể chỉ thị về độ sạch, độ nhiễm ...
  • Chỉ Thị Sinh Học Môi Trường
  • NXB Giáo Dục 2007
  • Lê Văn Khoa
  • 280 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download: https://www.scribd.com/document/319084301/
   
  Last edited: Jan 27, 2018

Share This Page