Chính Sách Văn Hoá (NXB Lao Động 2012) - Lê Thị Hiền, 171 Trang

Discussion in 'Tủ Sách Đại Học' started by quanh.bv, Apr 24, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2022-8-5_9-31-58.png
  Trong xã hội hiện đại, sự phát triển của mỗi lĩnh vực trong đời sống xã hội phụ thuộc rất lớn vào hệ thống chính sách của nhà nước. Chính sách là sự can thiệp hay không can thiệp của nhà nước nhưng là các tác động mang tính định hướng cho sự phát triển, là khung thể chế cho các hoạt động trong thực tiễn. Chính sách văn hóa cũng có một tầm ảnh hưởng sâu rộng như vậy cho sự phát triển nền văn hóa Việt Nam hiện đại. Trong thời kỳ đổi mới, chính sự thay đổi trong chính sách văn hóa đã tạo nên những động lực mới cho sự phát triển của nhiều lĩnh vực văn hóa văn nghệ trong bối cảnh nền kinh tế thị trường, mở cửa, hội nhập quốc tế. Đặc biệt, hiện nay, Việt Nam đang chủ trương xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, tất cả hoạt động của đời sống xã hội cần được điều hành bằng pháp luật (chứ không bằng Nghị quyết của Đảng). Chúng ta đang gia nhập xu thế toàn cầu hoá, ký kết công ước quốc tế trong lĩnh vực văn hoá, đẩy mạnh hợp tác văn hoá với các nước trên thế giới thì việc xây dựng chính sách văn hoá và hiểu biết chính sách văn hóa của các nước là vấn đề mang tính cấp bách hiện nay.
  Ở Việt Nam, việc nghiên cứu và giảng dạy về chính sách văn hóa trong các trường đại học và cao đẳng từ trước đến nay chưa được triển khai một cách đầy đủ và chuyên nghiệp. Trong chương trình đào tạo đại học và sau đại học, một số vấn đề về chính sách văn hóa chỉ được đề cập trong các môn học như “Đường lối văn hóa văn nghệ của Đảng Cộng sản Việt Nam”, “Pháp luật về Văn hóa” mà chưa được nghiên cứu một cách toàn diện và thấu đáo. Chính vì vậy, việc đưa môn Chính sách văn hóa vào giảng dạy và học tập cho Ngành Quản lý Văn hóa tại Trường Đại học Văn hóa Hà Nội là việc làm có tính đổi mới và cấp thiết cao. Biên soạn giáo trình về chính sách văn hóa trên cơ sở các quan điểm, nhận thức mới về văn hóa và chính sách văn hóa cũng như các phương pháp giảng dạy sư phạm mới là một trong những điều kiện cơ bản để đảm bảo chất lượng đào tạo nguồn nhân lực văn hóa nghệ thuật trong điều kiện mới. Giáo trình này sẽ cung cấp các kiến thức cơ bản về chính sách văn hoá trên thế giới và trong nước, đặt nền tảng cho hiểu biết của sinh viên về môi trường thể chế cho hoạt động văn hoá nghệ thuật của Việt Nam và thế giới.
  • Chính Sách Văn Hoá
  • NXB Lao Động 2012
  • Lê Thị Hiền, Phạm Bích Huyền
  • 171 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/19htAfuxSA-_bHGjXwYcyJ1k3ShO_EmZn
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Aug 5, 2022

Share This Page