Chủ Tịch Hồ Chí Minh Nói Về Tội Ác Chiến Tranh Xâm Lược (NXB Trẻ 2004) - Nguyễn Quốc Hùng, 410 Trang

Discussion in 'Hồ Chí Minh (1890-1969)' started by cv9tt4, Apr 28, 2022.

 1. cv9tt4

  cv9tt4 Member

  upload_2022-4-28_15-45-11.png
  Để phục vụ công tác lý luận và chuyên môn của Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, trong hai năm từ 2001-2003, Hội đồng khoa học của Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh đã triển khai đề tài nghiên cứu: “Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về tội ác chiến tranh xâm lược”. Nội dung gồm tất cả những bài nói và viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh được lựa chọn ra từ bộ Hồ Chí Minh toàn tập, 12 tập của NXB Chính trị quốc gia. Đây là những bài viết của Bác Hồ về tội ác chiến tranh mà thực dân Pháp, đế quốc Mỹ đã gây ra trên đất nước, cho nhân dân ta. Với một lý luận sắc bén và những chứng cứ cụ thể, có thể nói, Bác Hồ là người tố cáo đanh thép nhất với những nội dung sâu sắc về thực chất của chủ nghĩa thực dân, cùng với những tội ác dã man tàn bạo “Trời không dung, đất không tha” của chúng trong quá trình xâm lược và thống trị đất nước ta.
  Bác Hồ nói về nhiều mặt, chúng tôi tạm chia ra các phần sau (một phần các tiêu đề lớn là của Bác Hồ): Nhận định chung của Bác Hồ về chủ nghĩa thực dân; công lý và pháp luật; sự bóc lột người An Nam; chính sách ngu dân; đầu độc dân Việt bằng thuốc phiện và rượu cồn; thuế máu; tội ác của thực dân Pháp đối với các tầng lớp dân cư; nhận định của Bác Hồ về quân xâm lược Mỹ và các vấn đề khác. Ngoài ra công trình còn có phần hệ thống thư mục “Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về tội ác chiến tranh xâm lược” theo từng tập trong 12 tập của toàn tập. Bên cạnh, còn có những hình ảnh minh họa về tội ác theo các chuyên đề nói trên.
  Đây là một công trình tập thể, dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc và Hội đồng khoa học Bảo tàng, Phòng nghiệp vụ đã triển khai việc sưu tầm, phân loại, làm hệ thống thư mục, chọn ảnh theo tiêu đề; đặc biệt trong công trình này còn có sự đóng góp nhiệt tình và hiệu quả của đoàn viên chi đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh của Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh... Bài tổng hợp giới thiệu nội dung tập sách “Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về tội ác chiến tranh xâm lược”, có thể nói các tác giả đã cố gắng thể hiện những nội dung chính mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu lên.
  Chủ tịch Hồ Chí Minh đã suốt đời phấn đấu hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc, đã giác ngộ và lãnh đạo nhân dân đánh đuổi các tên thực dân, đế quốc đầu sỏ. Đó là thực dân Pháp xâm lược và đặt ách đô hộ nước ta gần 100 năm, đó là phát xít Nhật dã man và tàn bạo. Và mới đây, trong thế kỷ XX, đế quốc Mỹ với vũ khí, khí tài quân sự tối tân hiện đại, đã đem lính Mỹ và lính chư hầu xâm lược nước ta và muốn biến nước ta trở lại thời kỳ đồ đá bằng một cuộc chiến tranh hủy diệt và đầy tội ác đẫm máu. Có thể nói, cả cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh là đấu tranh lên án chủ nghĩa thực dân xâm lược, tố cáo tội ác của chúng trước nhân dân trong nước và thế giới, thức tỉnh nhân dân trước những “củ cà rốt” của chủ nghĩa thực dân, lãnh đạo nhân dân đấu tranh không khoan nhượng trước kẻ thù tàn ác, giải phóng quê hương, giải phóng dân tộc. Nhận định về thực dân Pháp, trong “Tuyên ngôn độc lập” đọc tại Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945 Bác Hồ viết: “Bọn thực dân Pháp lợi dụng lá cờ tự do, bình đẳng, bác ái, đến cướp đất nước ta, đàn áp đồng bào ta. Hành động của chúng trái hẳn với nhân đạo và chính nghĩa...”
  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh Nói Về Tội Ác Chiến Tranh Xâm Lược
  • NXB Trẻ 2004
  • Nguyễn Quốc Hùng
  • 410 Trang
  • PDF-TRUE
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/1OwQMOMMrKaDIO28z6QovH6-BhYAkIc0Q
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Apr 28, 2022

Share This Page