Chủ Tịch Hồ Chí Minh Và Những Tác Phẩm Mang Tính Lịch Sử Tập 1 (NXB Chính Trị 2012) - Quang Toản

Discussion in 'Hồ Chí Minh (1890-1969)' started by quanh.bv, Nov 7, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2021-11-7_14-11-33.png
  Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất của dân tộc Việt Nam.
  Sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại là tài sản tinh thần vô giá của các thế hệ người Việt Nam, luôn tỏa sáng soi đường cho cách mạng Việt Nam tiến lên giành những thắng lợi vẻ vang và đang vững bước trên con đường đổi mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chỉ, công bằng, văn minh.
  Bằng thiên tài trí tuệ và bản lĩnh cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xây dựng thành công hệ thống quan điểm cách mạng toàn diện, hệ thống và sáng tạo để truyền bá vào Việt Nam, sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam, đưa dân tộc Việt Nam bước vào kỷ nguyên độc lập, tự do.
  Tập sách Chủ Tịch Hồ Chí Minh Và Những Tác Phẩm Mang Tính Lịch Sử - Cuộc Đời Hoạt Động Của Chủ Tịch Hồ Chí Minh (Tập 1) giới thiệu một phần sẽ làm rõ hơn về cuộc đời Bác.
  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh Và Những Tác Phẩm Mang Tính Lịch Sử Tập 1-Cuộc Đời Hoạt Động Cách Mạng Của Chủ Tịch Hồ Chí Minh
  • NXB Chính Trị 2012
  • Quang Toản
  • 445 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7608
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page