Chủ Tịch Hồ Chí Minh Với Nền Văn Hóa Việt Nam (NXB Văn Học 2004) - Lê Xuân Vũ, 295 Trang

Discussion in 'Hồ Chí Minh (1890-1969)' started by admin, Jan 19, 2017.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Văn hóa luôn là vấn đề được Chủ tịch Hồ Chí Minh quan tâm. Kế tục sự nghiệp và tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời kỳ đổi mới và quá độ tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội, Đảng, Nhà nước và Chính phủ phát động toàn dân xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh Với Nền Văn Hóa Việt Nam
  • NXB Văn Học 2004
  • Lê Xuân Vũ
  • 295 Trang
  • File PDF_SCAN
  Link Download
  http://115.78.225.145:81/handle/11744.40/376
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Feb 27, 2020

Share This Page