Chủ Tịch Hồ Chí Minh Với Nước Pháp (NXB Chính Trị 2010) - Phạm Hoàng Điệp, 304 Trang

Discussion in 'Hồ Chí Minh (1890-1969)' started by quanh.bv, Apr 22, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Cuốn sách gồm ba phần. Phần thứ nhất nói về những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Pháp từ năm 1911 đến tháng 9/1946. Trong cuộc đời hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nước Pháp là nơi diễn ra nhiều sự kiện quan trọng: từ một người yêu nước, Người trở thành một chiến sĩ cộng sản. Tại đây, Người đã thay mặt Hội Những người yêu nước Việt Nam tại Pháp gửi đến Hội Nghị Véc-xây bản “Yêu sách của nhân dân An Nam”; cũng tại đây, Người được đọc "Luận cương của Lê-nin về vấn đề dân tộc và thuộc địa", đã mở ra cho Người nhận thức về con đường đấu tranh giành độc lập cho dân tộc. Người là một trong những đại biểu các thuộc địa của Pháp đứng ra thành lập Hội Liên hiệp thuộc địa, chống chủ nghĩa thực dân tại chính nước Pháp; Người đã tham gia Đại hội Tua và được coi là một trong những người sáng lập Đảng Cộng sản Pháp và trở thành người cộng sản đầu tiên của Việt Nam. Nước Pháp còn là nơi người bắt đầu sự nghiệp báo chí, Người làm chủ nhiệm kiêm chủ bút tờ báo "Người cùng khổ"và dùng ngòi bút của mình để đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân và bảo vệ quyền lợi cho các dân tộc thuộc địa. Và năm 1946, Người trở lại Pháp để tìm cách bảo vệ nền độc lập và hòa bình trước khi đất nước bước vào cuộc kháng chiến chín năm. Chính vì vậy, Hồ Chí Minh hiểu sâu sắc về nước Pháp, yêu mến nền văn hóa Pháp, có mối thiện cảm với nhân dân Pháp.
  Phần thứ hai là hình ảnh Hồ Chí Minh trong lòng nhân dân Pháp. Phần này gồm các bài viết của những người cộng sản, các chính khách và trí thức Pháp thể hiện những suy nghĩ, tình cảm của họ, đặc biệt là của nhân dân Pháp dành cho Người. Ví như các bài viết của: Ddalila Canxenli (Tôi đã làm thư ký cho Hồ Chủ tịch); J. La Cutuya (“Bác Hồ”, tại sao gọi thế?); Raymông Ôbrắc); Mắc Clanhvin Blôngcua (Một người bạn tốt của các dân tộc thuộc địa); Gioócgiơ Mácse (Một con người suốt đời vì hạnh phúc của nhân dân, vì chủ nghĩa xã hội); Máctin Mônốt (Kính cẩn tưởng nhớ đồng chí Hồ Chí Minh - một trong những người ưu tú nhất, vĩ đại nhất, một người cộng sản thuộc loại cao cả nhất)…
  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh Với Nước Pháp
  • NXB Chính Trị 2010
  • Phạm Hoàng Điệp
  • 304 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download
  https://lib.tvu.edu.vn/index.php/bst-tailieu-ve-bac/3731-1185d.html
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Dec 10, 2018

Share This Page