Chủ Tịch Hồ Chí Minh Với Xây Dựng Nhà Nước Và Công Tác Cán Bộ (NXB Tư Pháp 2006) - Lê Duy Truy

Discussion in 'Hồ Chí Minh (1890-1969)' started by quanh.bv, May 1, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Chủ tịch Hồ Chi Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc của Việt Nam, Danh nhân văn hóa kiệt xuất của nhân loại. Tư tưởng cùa Người đã trở thành một hệ giá trị văn hóa của loài người, là bộ phận hợp thành nén tảng tư tưởng, là kim chi nam cho hành động của Đảng. Nhà nước và nhân dân Việt Nam. Người đã khai sinh ra Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa nay là Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đương thời, Người hết sức chăm lo xáy dựng Nhà nước và đội ngũ cán bộ của Đảng và Nhà nước.
  • Chủ Tịch Hồ Chí Minh Với Xây Dựng Nhà Nước Và Công Tác Cán Bộ
  • NXB Tư Pháp 2006
  • Lê Duy Truy
  • 750 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://nitroflare.com/view/D1DEEE930490DCF
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Feb 27, 2020

Share This Page