Chuyên Đề Thương Mại Điện Tử (NXB Đại Học Phương Đông 2008) - Nguyễn Đăng Hậu, 58 Trang

Discussion in 'Tủ Sách Đại Học' started by DerikBup, Apr 18, 2021.

 1. DerikBup

  DerikBup Member

  [​IMG]
  Bài 1: GIỚI THIỆU VỀ INTERNET, WWW, TRANG WEB ...5
  1.1 Giới thiệu về Internet...5
  1.1.1 Khái niệm chung... 5
  1.1.2. Giao thức TCP/IP 5
  1.1.3. Quản lý mạng Internet ... 10
  1.1.4. Lịch sử phát triển internet.. 12
  1.2 Giới thiệu về World Wide Web và trang Web.13
  1.2.1 Khái niệm WWW... 13
  1.2.2 Khái niệm về trang Web. 13
  1.3 Các dịch vụ trên internet 14
  1.3.1. Dịch vụ thư điện tử - Electronic Mail (E-mail) 14
  1.3.2. Mailing List 14
  1.3.3. Dịch vụ mạng thông tin toàn cầu WWW (World Wide Web) . 14
  1.3.4. Dịch vụ truyền file - FTP (File Transfer Protocol)... 14
  1.3.5. Dịch vụ nhóm thông tin News (USENET) ... 15
  1.3.6. Dịch vụ CHAT trên Internet.. 15
  1.3.7. Điện thoại qua Internet .. 16
  1.3.8. Nhắn tin qua Internet .Error! Bookmark not defined.
  Bài 2: KHÁI NIỆM VỀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ .16
  2.1 Khái niệm..16
  2.2 Các đặc trưng của Thương mại điện tử ..17
  2.2.1. Các bên giao dịch TMĐT không tiếp xúc trực tiếp với nhau và biết nhau từ trước. ... 17
  2.2.2 TMĐT được thực hiện trong một thị trường không có biên giới . 17
  2.2.3. Trong hoạt động giao dịch TMĐT đều có sự tham ra của ít nhất ba chủ thể... 17
  2.2.4 Đối với TMĐT thì mạng lưới thông tin chính là thị trường. 18
  2.3 Các cơ sở để phát triển TMĐT và các loại giao dịch TMĐT18
  2.3.1 Cơ sở hạ tầng công nghệ viễn thông và CNTT.. 18
  2.3.2 Cơ sở pháp lý của TMĐT... 18
  2.3.3 Cơ sở thanh toán điện tử của TMĐT.. 19
  2.3.4 Cơ sở an toàn bảo mật thông tin trong TMĐT... 19
  2.3.5 Cơ sở phát chuyển hàng hoá trong TMĐT 19
  2.3.6 Cơ sở nhân lực cho phát triển TMĐT 20
  2.4 Các loại hình giao dịch TMĐT...20
  2.4.1 Business-to-business (B2B) : Mô hình TMĐT giữa các doanh nghiệp với doanh nghiệp... 20
  2.4.2 Business-to-consumer (B2C): Mô hình TMĐT giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng.. 20
  2.4.3 Giao dịch doanh nghiệp và cơ quan chính phủ (G2B)... 21
  2.4.4 Các giao dịch người tiêu dùng (công dân) với chính phủ (C2G) .. 21
  2.4.5 Giao dịch người tiêu dùng với người tiêu dùng (C2C). 21
  2.4.6 Giao dịch giữa các cơ quan chính phủ (G2G) 21
  2.5. Lợi ích của Thương mại điện tử ..22
  2.5.1. Đối với các doanh nghiệp.. 22
  2.5.2. Đối với khách hàng 24
  2.5.3. Đối với xã hội 25
  Bài 3: MÔ HÌNH KINH DOANH TMĐT ...26
  3.1 Thị trường TMĐT 26
  3.1.1 Khái niệm thị trường TMĐT.. 26
  3.1.2 Các loại thị trường TMĐT.. 26
  3.1.3 Nghiên cứu thị trường trong TMĐT .. 27
  3.1.4 Quản lý quan hệ với khách hàng (CRM) ... 29
  3.4 TMĐT B2B30
  3.4.1 Mô hình giao dịch bên bán: Một bên bán nhiều người mua.. 32
  3.4.2 Chợ bên mua: nhiều - một và mua sắm trực tuyến 33
  3.4.3 Mô hình sàn giao dịch TMĐT 36
  3.5 TMĐT B2C37
  3.5.1 Khái niệm bán lẻ điện tử. 37
  3.5.2 Các mô hình kinh doanh bán lẻ.. 38
  3.6 Thanh toán trên mạng 38
  3.6.1 Thanh toán qua thẻ tín dụng... 40
  3.6.2 Thanh toán qua séc điện tử. 40
  3.6.3 Thanh toán bằng tiền số.. 41
  3.6.4 Thanh toán bằng EDI.. 41
  3.7 An toàn bảo mật trong TMĐT42
  3.7.1 Các loại tấn công trên mạng... 43
  3.7.2 Phương pháp mã hoá đối xứng (Secret Key Cryptography). 44
  3.7.3 Phương pháp mã hoá dùng từ khoá công khai (PKI). 45
  3.7.4 Quản lý an toàn bảo mật trong TMĐT... 47
  Bài 4: Xây dựng một website TMĐT cho doanh nghiệp ..48
  4.1 Xây dựng kế hoạch tiếp cận và phát triển TMĐT ..48
  4.1.1 Cơ hội số cho các doanh nghiệp Việt nam. 48
  4.1.2 Nghiên cứu thị trường TMĐT 49
  4.2 Các bước xây dựng một Website50
  4.2.1 Các bước chính xây dựng website TMĐT. 50
  4.2.2 Xác định mục tiêu kinh doanh và chức năng của hệ thống ... 51
  4.2.3 Vấn đề thiết kế trang web... 52
  4.2.4 Lựa chọn kiến trúc hệ thống của website TMĐT .. 53
  4.2.5 Lựa chọn công nghệ xây dựng website.. 55
  4.6 Triển khai kinh doanh trên website TMĐT55
  4.6.1 Tiếp thị trực tuyến trong TMĐT ... 55
  4.6.2 Kế hoạch phát chuyển hàng trong TMĐT . 55
  4.6.3 Lựa chọn phương án thanh toán điện tử. 56
  4.6.4 Lựa chọn phương án an toàn và bảo mật trên mạng.. 56
  4.6.5 Xây dựng, phát triển và duy trì website của doanh nghiệp ... 57
  4.6.6 Tái cơ cấu lại công ty trên cơ sở phát triển TMĐT ... 57
  Bài 5: Thực hành xây dựng một website TMĐT...58
  5.1 Xác định chức năng của Website TMĐT.58
  5.1.1 Xác định yêu cầu của hệ thống... 58
  5.1.2 Xác định chức năng của hệ thống .. 58
  5.1.3 Biểu đồ chức năng của hệ thống 58
  5.2 Phân tích thiết kế hệ thống Website TMĐT 58
  5.2.1 DFD bối cảnh.. 58
  5.2.2 DFD mức đỉnh 58
  5.2.3 DFD mức dưới đỉnh 58
  5.2.4 ERD. 58
  5.2.5 Các modul xử lý.. 58
  5.3 Thiết kế chi tiết.58
  5.3.1 Thiết kế web 58
  5.3.2 Thiết kế CSDL 58
  5.3.3 Lập trình các modul xử lý .. 58
  5.4 Cài đặt và kiểm thử.58
  • Chuyên Đề Thương Mại Điện Tử
  • NXB Đại Học Phương Đông 2008
  • Nguyễn Đăng Hậu
  • 58 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  http://nitroflare.com/view/BD058466F64AA08
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Apr 18, 2021

Share This Page