Chuyển Dịch Cơ Cấu Kinh Tế Công-Nông Nghiệp Ở Đồng Bằng Sông Hồng-Thực Trạng Và Triển Vọng

Discussion in 'Kinh Tế, Tài Chính' started by quanh.bv, Oct 28, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Chuyển Dịch Cơ Cấu Kinh Tế Công-Nông Nghiệp Ở Đồng Bằng Sông Hồng-Thực Trạng Và Triển Vọng
  NXB Chính Trị 2003
  Đặng Văn Thắng, Phạm Ngọc Dũng
  211 Trang
  Chuyển dịch cơ cấu kinh tế là một trong những nội dung cốt lõi của quá trình phát triển kinh tế - xã hội. Nó liên quan đến mọi mặt kinh tế, chính trị, Văn hoá, xã hội, nên đã thu hút các nhà khoa học và chuyên gia kinh tế nghiên cứu nhằm góp phần thực hiện quá trình chuyển dịch cơ cấu đó một cách hợp lý và đạt hiệu quả cao.
  Từ năm 1986 đến nay, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, chính sách đổi mới đúng đắn, nhờ đó cơ cấu kinh tế đã có bước chuyển dịch từ nền kinh tế nông nghiệp với hai thành phần kinh tế quốc doanh và tập thể là chủ yếu chuyển sang nền kinh tế nhiều thành phần với cơ cấu công - nông nghiệp và dịch vụ.
  Link Download
  eBook có trong tuyển tập DVD Kinh Tế
  http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/216

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page