Chuyển Dịch Cơ Cấu Và Lợi Thế So Sánh Đối Với Xuất Khẩu Của Việt Nam Trong Bối Cảnh Hội Nhập

Discussion in 'Tủ Sách Giáo Dục Đại Học' started by nhandang123, Jun 11, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  Nghiên cứu về cơ cấu xuất khẩu và lọi thế so sánh của các mặt hàng xuất khẩu cùa Việt Nam để có cái nhìn tông quát trong bôi cành hiện nay là điều cần thiết. Qua đó có thể xác định cơ cấu xuất khẩu Việt Nam đã phù hợp với giai đoạn phát triển của đất nước và phù hợp với xu hướng hội nhập của Việt Nam hay chưa. Bên cạnh đó, việc xác định đúng cơ câu xuất khẩu có tác dụng: định hướng cho việc đầu tư sản xuât hàng hóa và xuất khầu, tạo nên những mặt hàng chủ lực xuất khẩu có giá trị cao và sức cạnh tranh trên thị trường thế giới; dịnh hướng rõ việc ứng dụng khoa học kỹ thuật trong việc cải tiến chất lượng hàng hóa xuất khẩu theo hướng nâng cao lợi thế so sánh; cho phép chuẩn bị quá trình sản xuất trong nước phù hợp với xu hướng chuyển dịch của cơ cấu xuất khẩu theo các mặt hàng; cho phép chuẩn bị thị trường dể chuyển dịch cơ cấu xuất khẩu theo thị trường tiềm năng; tạo cơ sờ hoạch định chính sách, chuân bị các chương trình, kế hoạch hỗ trợ các hoạt động xuất khẩu phù họp với xu hướng chuyển dịch.
  • Chuyển Dịch Cơ Cấu Và Lợi Thế So Sánh Đối Với Xuất Khẩu Của Việt Nam Trong Bối Cảnh Hội Nhập
  • NXB Đại Học Quốc Gia 2017
  • Lê Tuấn Lộc, Nguyễn Văn Nên
  • 212 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://ir.vnulib.edu.vn/handle/VNU_HCM/7416
  https://drive.google.com/file/d/1UO__VhPvaLe_ZrjUZWsl5N1TkjXiJ4Pp
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Dec 9, 2022

Share This Page