Chuyển Giao Dịch Vụ Công Cho Các Cơ Sở Ngoài Nhà Nước Vấn Đề Và Giải Pháp - Lê Chi Mai, 187 Trang

Discussion in 'Chuyên Ngành Thể Dục Thể Thao' started by quanh.bv, Oct 31, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Chuyển Giao Dịch Vụ Công Cho Các Cơ Sở Ngoài Nhà Nước Vấn Đề Và Giải Pháp
  NXB Lao Động Xã Hội 2002
  Lê Chi Mai
  187 Trang
  Cuốn sách Chuyển Giao Dịch Vụ Công Cho Các Cơ Sở Ngoài Nhà Nước Vấn Đề Và Giải Pháp này được biên soạn nhằm mục đích góp phần làm rõ những căn cứ lý luận thực tiễn cho việc chuyển giao các dịch vụ công ở nước ta và nhằm mục đích chủ yếu:
  - Đưa ra những căn cứ lý luận và quan điểm cơ bản về chuyển giao dịch vụ công.
  - Khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng chuyển giao việc cung ứng các dịch vụ công cho các cơ sở ngoài nhà nước và việc quản lý nhà nước đối với những cơ sở này, cụ thể trên ba lĩnh vực: giáo dục, y tế, giao thông công cộng.
  - Đề xuất những giải pháp cụ thể về hoàn thiện quản lý nhà nước đối với việc chuyển giao dịch vụ công cho các cơ sở ngoài nhà nước.
  Nội dung cuốn sách gồm 3 chương:
  Chương 1: Dịch vụ công và việc tổ chức cung ứng
  Chương 2: Tình hình cung ứng và chuyển giao dịch vụ công cho các cơ sở ngoài nhà nước ở nước ta
  Chương 3: Hoàn thiện quản lý nhà nước đối với việc chuyển giao dịch vụ công cho các cơ sở ngoài nhà nước
  Link Download
  eBook có trong tuyển tập DVD Kinh Tế
  http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/455

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page