Cơ Học (NXB Tổng Hợp 1957) - M. N. An-Đơ-Rê-Iêp, 435 Trang

Discussion in 'Chuyên Ngành Sinh Học' started by nhandang123, Jul 16, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  Các phép do căn bản của vật lý học là do bề dài, do thời gian và đo khối lượng. Bề dài thì thực tế có thề đo được, bởi vì trong tự nhiên có những vật mà ta cỏ thể coi như khổng biến đổi với một độ chinh xác đầy đủ. So sảnh nhiều thước, làm bằng những vật liệu bất biến khác nhau, đã tỏ rằng các thước đỏ thực sự giữ được bề dãi khống dôi một cách đủ chính xác. Sự phát triền của các phép đo dã làm cho ta có thể đo được bề- dài một cách hoàn toàn chính xác.
  • Cơ Học
  • NXB Tổng Hợp 1957
  • M. N. An-Đơ-Rê-Iêp
  • 435 Trang
  • File PDF-SCAN
  link download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1047105
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Aug 11, 2020

Share This Page