Cơ Sở Các Phương Pháp Phổ Ứng Dụng Trong Hóa Học (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2011) - Nguyễn Đình Thành

Discussion in 'Hóa Học' started by nhandang123, Jul 29, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  Cuốn sách Cơ sở các phương pháp phổ ứng dụng trong hoá học được biên soạn dựa vào chưorng tinh khung của môn học “Các phương pháp vật lí và hoá lí ứng dụng trong hoá học”, phần các phưorng pháp phổ, dành cho sinh viên năm thứ 3 ngành Hoá học, và môn học “C ác phương pháp phổ trong hoá học hữu cơ” cùa sinh viên năm thứ tư ngành Hoả học cùa Đại học Quốc gia Hà Nội. Trong khi biên soạn cuốn sách này, tác giả đã cố gẳng bám sát chương trinh chi tiết của môn học này, với mục đích giúp cho người học có thể theo dõi được bài giảng trên lớp, đồng thời có tài liệu dùng để tự học ờ nhà.
  • Cơ Sở Các Phương Pháp Phổ Ứng Dụng Trong Hóa Học
  • NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2011
  • Nguyễn Đình Thành
  • 670 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60436
   
  Last edited by a moderator: May 1, 2020

Share This Page