Cơ Sở Cơ Học Kỹ Thuật Tập 1-Tĩnh Học Và Động Học (NXB Đại Học Quốc Gia 2003) - Nguyễn Văn Khang

Discussion in 'Chuyên Ngành Cơ Khí' started by admin, Aug 13, 2020.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Cơ học kỹ thuật là một môn học cơ sở trong chương trình dào lỊio sinh viên đại học kỹ thuột. Môn học này hiện nay ở nước ta cổ nhiều ten gọi khác nhau. Trước đảy, (ên môn học này được gọi theo cách gọi như ở Liên Xô cũ là Cơ học lý thuyết. Hiện nay tên mồn học này ở Đại học Rát h khoa Hà nội gọi là Cơ học, Cơ học lý thuyết hoặc Cơ học kỹ íliỉhỉí, ở Đ ù học Xây dựng gọi là Cơ học cơ sở, ở Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh gọi là Cơ học lỷ thuyết, ơ Mỹ, Canada, Nhật bản, Singapo, Thái Lan,..., môn học này được gọi là Cơ học kỳ thuật (Engineering Mechanics). Ở CHLB Đức, CH Áo,..., môn học này cùng với phần ca sà cùa Sức bển vật liệu được giảng dạy trong cùng một giáo trình và được gọi là Cơ học kỹ thuật. Vì lý do đại đa số các trường đại học trên thê giới ck-ii gọi tên môn học này là Cơ học kỹ thuật, và để phù hợp với chủ trương cua Bộ giáo dục và đào tạo Đại học Việt nam hội nhập với Đại học khu vực và Đại học the giới, chúng tôi xin phép được đặt tên cho cuốn sách này là ('tỉ học kỹ thuật.
  Nội dung của môn học Cư học kỹ thuật gồm ba phần: linh học vật rắn, Động học vặt rắn, Động lực học chất điểm và vật rắn. Cuốn giáo trình này được in thành hai tạp với thời lượng 10 đơn vị học trình. Tập I trình bày VC Tĩnh học vật rắn VÌ1 Động học vật rắn. Tập II trình bày về Động lực học chất điểm và vật rắn. Khi giang dạy cho sinh viền các khoa Die 11, Luyện kim, Hóa học,... với thời lượng 6 đơn vị học trình, ta có thể bỏ chương 5 phán Động học và các chương 5. 6» 7, 8 phần Động lực học. Các chương này 1Ì1 nội dung cùa phần giảng dạy bổ sung cho sính viên khối Co khí.
  • Cơ Sở Cơ Học Kỹ Thuật Tập 1-Tĩnh Học Và Động Học
  • NXB Đại Học Quốc Gia 2003
  • Nguyễn Văn Khang
  • 212 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/135786
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Sep 22, 2022

Share This Page