Cơ Sở Hóa Học Hữu Cơ (NXB Đại Học Quốc Gia 2013) - Nguyễn Đình Thành, 493 Trang

Discussion in 'Đại Học Khoa Học Tự Nhiên' started by quanh.bv, Jul 28, 2017.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2022-3-11_15-39-39.png
  Những vẩn đề cơ bản nhát của lí thuyết hoá học hửu cơ li vốn kiến thức cần thiết cần có echo sinh viên dại học thuộc cảc ngành khoa học hoá học, sinh học, địa lý, địa chất, mồi trường, Uchi tượng thúy vin và hãi dương học và khoa y dược. Cuốn sách “Cơ sở Hoả học Hữu cơ” dược tbiên soạn ra nhằm mục đích trang bị cho sinh viên các ngành nảy những hiểu biểt về các lóp Hiợp chất hữu cơ, từ tên gọi, nguồn gổc, phương pháp điều ché cho đến các tính chất hoá học của ccác lớp hợp chốt hữu cơ nảy. Nội dung cùa cuốn sách đề cập một cách khá chi tiết về các lớp hhợp chất hữu cơ. Cảc tinh chất hoá học cơ bản nhit cùa các lớp hợp chất hữu cơ nảy đều được rnêu ra, cùng với các cơ chể cùa các phản ứng được mô tả một cách tỉ mi, nhàm giúp cho người (Ịđọc hiểu một cách sâu sắc về mỗi phản ứng đang được xem xét. Ở trong mỗi phàn ímg hoặc cơ cché phản ứng, các liên kết hoặc nguyôn tử, nhóm nguyên tử bj thay đổi trong quả trình phản úng dđược nhốn mạnh bảng các kí tự ln đậm, in đậm-nghiêng hoặc in nghiêng. Điều nảy giúp cho r người đọc theo dối được tiến trình của mỏi phản ứng. Các phản ứng tổng hợp chính cùa mồi lớp hhọp chẩt đều được nêu ra, vả đều được nỗu bật mổi quan hệ vởi tỉnh chắt hoá học cùa hợp chắt V và xuất phát tương ứng. Trong mỗi chưong đều cỏ các bài tập kèm theo, củng với hệ thống các kbài tập mẫu (trong cuốn sách này được gọi là các Bài tập áp dụng} nhảm giúp cho ngưởi dọc tìm hhiểu cảch giải một bài tập về hoả học hữu cơ, áề từ đó có thẻ tự giải quyết các bài tập khác, dđược sử dụng ưong quá trình học trên lớp vả ở nhà. Trong lần tái bản nảy, tác giả đã cỏ những ssửa chữa và bổ sung trong một sổ chương. Cuốn sảch được bổ cực trong 15 chương như sau: Chương l. Cầu trúc và liên két trong phân tử hợp chất hihi cơ
  Chương 2. Hydrocarbon no
  Chương 3, Hydrocarbon không no
  Chương 4. Hoá học lập thể
  Chương 5, Benzen và tỉnh thơm
  Chương 6. Các alkyl halide
  Chương 7. Alcohol và phenol. Ether vả epoxid. Thỉol và sulfide
  Chương 8. Aldehyd và keton
  Chương 9. Acid carboxylic và dẫn xuẩt Chương 10. Amin
  Chương 11. Cảc phân tử sinh học: carbohydrate
  Chương 12. Cảc phân tử sinh học: amino acid, peptid vả protein
  Chương 13. Các phân tử sinh học: lìpid
  Chương 14. Các phân tử sinh học: acid nucleic
  Chương 15. Các họp chất dj vồng
  • Cơ Sở Hóa Học Hữu Cơ
  • NXB Đại Học Quốc Gia 2013
  • Nguyễn Đình Thành
  • 493 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://repository.vnu.edu.vn/flowpaper/?bitsid=95d9a741
  https://drive.google.com/file/d/1PDIeyNi6lcHq7ZaUIDLRqkBuadeqfBrc
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Mar 11, 2022

Share This Page