Cơ Sở Lí Thuyết Hóa Học-Phần Bài Tập (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2001) - Lê Mậu Quyền, 230 Trang

Discussion in 'Hóa Học' started by quanh.bv, Jul 9, 2017.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Nội dung cuốn bài tập này được chia thành 12 chương. Đầu mỗi chương là phần tóm tắt lý thuyết. Nó được viết dưới dạng trả lời các câu hỏi ở cuối chương. Cuối mỗi chương là các đầu đề câu hỏi và bài tập.
  Chương 1: Cấu tạo nguyên tử.
  Chương 2: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.
  Chương 3: Liên kết hóa học và cấu tạo phân tử.
  Chương 4: Nhiệt hóa học.
  Chương 5: Chiều và giới hạn tự diễn biến của các quá trình.
  Chương 6: Cân bằng hóa học.
  Chương 7: Qui tắc pha Gibbs.
  Chương 8: Dung dịch.
  Chương 9: Dung dịch chất điện li.
  Chương 10: Động hóa học.
  Chương 11: Các quá trình điện hóa.
  Chương 12: Hiện tượng bề mặt - Dung dịch keo.
  • Cơ Sở Lí Thuyết Hóa Học-Phần Bài Tập
  • NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2001
  • Lê Mậu Quyền
  • 230 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://lib.hpu.edu.vn/handle/123456789/17703
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Aug 27, 2019

Share This Page