Cơ Sở Lý Luận Báo Chí Truyền Thông (NXB Đại Học Quốc Gia 2007) - Dương Xuân Sơn, 312 Trang

Discussion in 'Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn' started by Bryanedaw, Jul 13, 2021.

  1. Bryanedaw

    Bryanedaw Member

    [​IMG]
    Nội dung của giáo trình đề cập đến những vấn để có tính phương pháp luận, các khái niệm, phạm trù, đặc trưng, chức năng, nguyên tắc, hiệu quả, tính sáng tạo của_lao động báo chí, làm cơ sở cho việc tìm hiểu, nghiên cứu các vấn đề cụ thể trong lĩnh vực báo chí - truyền thông. Hệ thông kiến thức về cơ sở lý luận báo chí - truyền thông sẽ được bổ sung và nâng cao ở những chuyên đề cụ thể về báo chí. Cuối giáo trình còn có phần Phụ lục gồm Luật Báo chí, Luật sửa đổi, bổ sung một sô" điều của Luật Báo chí năm 1999; Nghị định 51/2002/NĐCP ngày 26/4/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí; Quy ưốc tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp của báo chí Việt Nam
    • Cơ Sở Lý Luận Báo Chí Truyền Thông
    • NXB Đại Học Quốc Gia 2007
    • Dương Xuân Sơn, Đinh Văn Hường, Trần Quang
    • 312 Trang
    • File PDF-SCAN
    Link download
    http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/1256
    https://drive.google.com/file/d/1RYWn1NpvzRO9W1d2lvTmfwKpNop6XhdD
    https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
     

    Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

    Last edited by a moderator: Jan 21, 2022

Share This Page