Cổ Văn Trung Quốc Quyển Thượng (NXB Tao Đàn 1966) - Nguyễn Hiến Lê, 485 Trang

Discussion in 'Nguyễn Hiến Lê (1912-1984)' started by nhandang123, Jun 28, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  upload_2022-8-14_18-17-50.png
  “Không phải là sách của thời Tam Đại (tức Hạ, Thương, Chu) và Lưỡng Hán (tức Tây Hán và Đông Hán, cũng gọi là Tiền Hán và Hậu Hán) thì không dám xem, không phải là cái chí của thánh nhân thì không dám giữ… Theo con đường nhân nghĩa mà đi, theo cái nguồn Thi, Thư mà lội thì suốt đời sẽ không lạc đường, không tuyệt cái nguồn”.
  • Cổ Văn Trung Quốc Quyển Thượng
  • NXB Tao Đàn 1966
  • Nguyễn Hiến Lê
  • 485 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/1KA2FuqlnJfcMdo5izSzTS70tkS7Lxm59
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Aug 14, 2022

Share This Page