Combo Ebook NXB Chính Trị - Lịch Sử Phép Biện Chứng 1998

Discussion in 'Tổng Tập Nhà Xuất Bản' started by nhandang123, Jun 30, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  Combo Ebook NXB Chính Trị
  Lịch Sử Phép Biện Chứng 1998
  6 Quyển | 915 MB
  -------​
  Biện chứng và siêu hình là hai phương pháp tư duy trái ngược nhau trong triết học. Phương pháp siêu hình là phương pháp xem xét sự vật trong trạng thái đứng im, không vận động, tách rời cô lập và tách biệt nhau. Cách xem xét cho chúng ta nhìn thấy sự tồn tại của sự vật hiện tượng ở trạng thái đứng im tương đối, nhưng nếu tuyệt đối hoá phương pháp này sẽ dẫn đến sai lầm phủ nhận sự phát triển, không nhận thấy mối liên hệ giữa các sự vật hiện tượng. Trong khi đó trái lại, phương pháp biện chứng là: là phương pháp xem xét những sự vật hiện tượng và những phản ánh của chúng vào tư duy, chủ yếu là trong mối liên hệ qua lại của chúng, trong sự phát sinh và sự tiêu vong của chúng”.
  Code:
  01  Lịch Sử Phép Biện Chứng Tập 1-Phép Biện Chứng Cổ Đại (NXB Chính Trị 1998) - Đỗ Minh Hợp, 446 Trang.pdf  98.70 MB
  02  Lịch Sử Phép Biện Chứng Tập 2-Phép Biện Chứng Thế Kỷ 14-18 (NXB Chính Trị 1998) - Đỗ Minh Hợp, 539 Trang.pdf  113.23 MB
  03  Lịch Sử Phép Biện Chứng Tập 3-Phép Biện Chứng Cổ Điển Đức (NXB Chính Trị 1998) - Đỗ Minh Hợp, 550 Trang.pdf  186.12 MB
  04  Lịch Sử Phép Biện Chứng Tập 4-Phép Biện Chứng Macxit (NXB Chính Trị 1998) - Đỗ Minh Hợp, 681 Trang.pdf  264.00 MB
  05  Lịch Sử Phép Biện Chứng Tập 5-Phép Biện Chứng Macxit (NXB Chính Trị 1998) - Đỗ Minh Hợp, 697 Trang.pdf  150.64 MB
  06  Lịch Sử Phép Biện Chứng Tập 6-Phép Biện Chứng Duy Tâm Thế Kỷ XX (NXB Chính Trị 1998) - Đỗ Minh Hợp, 483 Trang.pdf  102.99 MB
  
  Link download
  https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1uhwxuqUKgysqm3s5nfwB2R-2C7YpGysr
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Jan 22, 2020

Share This Page