Combo Ebook NXB Chính Trị - Lịch Sử Tư Tưởng Quân Sự Việt Nam 2014

Discussion in 'Tổng Tập Nhà Xuất Bản' started by csevenan, Feb 4, 2020.

 1. csevenan

  csevenan Member

  [​IMG]
  Combo Ebook NXB Chính Trị
  Lịch Sử Tư Tưởng Quân Sự Việt Nam 2014
  5 Quyển | DOC | 10 MB
  -------------​
  Từ kết quả nghiên cứu của công trình khoa học Tổng luận lịch sử tư tưởng quân sự Việt Nam, Viện Lịch sử quân sự Việt Nam và NXB Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản bộ sách Lịch sử tư tưởng quân sự Việt Nam gồm 5 tập:
  Code:
  01  Lịch Sử Tư Tưởng Quân Sự Việt Nam Tập 1 (NXB Chính Trị 2014) - Bộ Quốc Phòng, 504 Trang.docx  0.41 MB
  02  Lịch Sử Tư Tưởng Quân Sự Việt Nam Tập 2 (NXB Chính Trị 2014) - Bộ Quốc Phòng, 536 Trang.docx  0.48 MB
  03  Lịch Sử Tư Tưởng Quân Sự Việt Nam Tập 3 (NXB Chính Trị 2014) - Bộ Quốc Phòng, 472 Trang.docx  0.92 MB
  04  Lịch Sử Tư Tưởng Quân Sự Việt Nam Tập 4 (NXB Chính Trị 2014) - Bộ Quốc Phòng, 576 Trang.docx  0.94 MB
  05  Lịch Sử Tư Tưởng Quân Sự Việt Nam Tập 5 (NXB Chính Trị 2014) - Bộ Quốc Phòng, 420 Trang.docx  0.32 MB
  
  Link download
  https://vietbooks.info/tags/lich-su-tu-tuong-quan-su-viet-nam-ebook-pdf/
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Feb 4, 2020

Share This Page