Combo Ebook NXB Chính Trị - Tủ Sách Xã, Phường, Thị Trấn 2013-2018

Discussion in 'Combo Ebook Nhà Xuất Bản' started by tritrac2342, Sep 4, 2020.

 1. tritrac2342

  tritrac2342 Member

  [​IMG]
  Combo Ebook NXB Chính Trị
  Tủ Sách Xã, Phường, Thị Trấn 2013-2018
  18 Quyển | 120 MB | PDF-TRUE
  ---------​
  Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Bí thư, Ðề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật và Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp triển khai nhằm góp phần vào việc đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cơ sở. Sau hơn ba năm triển khai thực hiện, từ năm 2009 đến nay, Ðề án bước đầu tác động tích cực, góp phần nâng cao kiến thức, trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân ở cơ sở. Các ấn phẩm đã bám sát yêu cầu của cơ sở, cập nhật những thông tin mới nhất về chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phục vụ việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Ðại hội XI và các hội nghị Trung ương của Ðảng; công tác xây dựng Ðảng, xây dựng chính quyền, Mặt trận, các tổ chức đoàn thể ở cơ sở; phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở cơ sở. Các đầu sách phổ biến pháp luật phục vụ kịp thời cho việc giải quyết những vấn đề đang bức xúc, thường xảy ra ở cơ sở như: chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa; quản lý đất đai, quản lý dự án đầu tư cấp xã; tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo... Các đầu sách cẩm nang, hướng dẫn nghiệp vụ cung cấp những kỹ năng tác nghiệp cần thiết để xử lý công việc hằng ngày của cán bộ cấp xã.
  Code:
  01  70 Câu Hỏi-Đáp Về Đội Thiếu Niên Tiền Phong Hồ Chí Minh (NXB Chính Trị 2013) - Nhiều Tác Giả, 81 Trang.pdf  0.49 MB
  02  99 Câu Hỏi-Đáp Về Biển Đảo (NXB Chính Trị 2013) - Phạm Văn Linh, 273 Trang.pdf  3.79 MB
  03  Bác Hồ Với Tuổi Trẻ (NXB Chính Trị 2013) - Vũ Kỳ, 80 Trang.pdf  0.44 MB
  04  Chuyện Kể Về Thời Niên Thiếu Của Bác Hồ (NXB Chính Trị 2013) - Bùi Ngọc Tam, 249 Trang.pdf  1.22 MB
  05  Cẩm Nang Phòng Cháy, Chữa Cháy Và Cứu Nạn, Cứu Hộ (NXB Chính Trị 2018) - Lương Khắc Vọng, 198 Trang.pdf  4.66 MB
  06  Gương Sáng Học Sinh Sinh Viên (NXB Chính Trị 2013) - Nguyễn Hằng Thanh, 283 Trang.pdf  1.60 MB
  07  Hỏi-Đáp Về Công Tác Kiểm Tra Giám Sát Và Kỷ Luật Đảng Của Các Tổ Chức Đảng Ở Cơ Sở (NXB Chính Trị 2013) - Tô Quang Thu, 167 Trang.pdf  1.60 MB
  08  Hỏi-Đáp Về Diễn Biến Hòa Bình Và Cách Mạng Màu (NXB Chính Trị 2013) - Phạm Ngọc Hiền, 251 Trang.pdf  77.54 MB
  09  Hồ Chí Minh-Vĩ Đại Một Con Người (NXB Chính Trị 2013) - Trần Văn Giàu, 108 Trang.pdf  0.69 MB
  10  Hợp Tác Phát Triển Sinh Kế Cộng Đồng (NXB Chính Trị 2014) - Nhiều Tác Giả, 196 Trang.pdf  3.10 MB
  11  Lời Nói Thẳng (NXB Chính Trị 2018) - Ma Văn Kháng, 200 Trang.pdf  2.46 MB
  12  Những Nội Dung Cơ Bản Của Luật Lý Lịch Tư Pháp Năm 2009 (NXB Chính Trị 2014) - Dương Bạch Long, 209 Trang.pdf  1.55 MB
  13  Những Điều Cần Biết Về Bộ Luật Lao Động Năm 2012 (NXB Chính Trị 2013) - Thanh Duyên, 223 Trang.pdf  1.71 MB
  14  Nâng Cao Chất Lượng Đảng Bộ Xã (NXB Chính Trị 2013) - Dương Trung Ý, 301 Trang.pdf  2.32 MB
  15  Quy Trình Sản Xuất Giống Thủy Sản Có Giá Trị Kinh Tế (NXB Chính Trị 2013) - Phạm Thị Kim Huế, 157 Trang.pdf  3.37 MB
  16  Quy Định Xử Lý Kỷ Luật Đảng Viên Vi Phạm, Các Quy Chế Giám Sát, Chất Vấn Trong Đảng Và Văn Bản Hướng Dẫn Thực Hiện (NXB Chính Trị 2013) - Vũ Quang Huy, 16 Trang.pdf  2.48 MB
  17  Sổ Tay Hướng Dẫn Tuổi Trẻ Chung Tay Xây Dựng Nông Thôn Mới (NXB Chính Trị 2013) - Nguyễn Anh Tuấn, 100 Trang.pdf  6.72 MB
  18  Tìm Hiểu Về Asean (NXB Chính Trị 2018) - Hồng Phong, 153 Trang.pdf  2.00 MB
  
  Link download
  https://drive.google.com/drive/folders/1qZAiTc_y7qqm-BEEoKR4NYJ9sqtlQbga
   
  Last edited by a moderator: Sep 5, 2020

Share This Page