Combo Ebook NXB Chính Trị - Văn Kiện Đảng Toàn Tập 1997-2018

Discussion in 'Combo Ebook Nhà Xuất Bản' started by sieutocviet4, Feb 4, 2020.

 1. sieutocviet4

  sieutocviet4 Member

  [​IMG]
  Combo Ebook NXB Chính Trị
  Văn Kiện Đảng Toàn Tập 1997-2018
  69 Quyển | PDF | 500 MB
  -------------​
  Do yêu cầu của công tác nghiên cứu, giảng dạy, tuyên truyền, giới thiệu lịch sử Đảng và tổng kết kinh nghiệm hoạt động của Đảng, từ những năm 60, Ban Nghiên cứu lịch sử Đảng Trung ương đã tiến hành sưu tầm tài liệu, xây dựng bản thảo và xuất bản Văn kiện Đảng, từ thời kỳ hoạt động của các tổ chức tiền thân của Đảng đến tháng 7ư1954. Tiếp đó, Trường Nguyễn ái Quốc Trung ương và một số cơ quan đã xuất bản một số tập văn kiện Đảng theo các chuyên đề. Việc công bố các tập văn kiện trên đã tạo điều kiện thuận lợi cho công tác giáo dục, huấn luyện, tổng kết lý luận và thực tiễn của Đảng. Song công tác xây dựng bản thảo và xuất bản chưa được quản lý và chỉ đạo thống nhất, thiếu liên tục và hệ thống.
  Code:
  01  Văn Kiện Đảng Toàn Tập 01 (NXB Chính Trị 1997) - Đức Vượng, 700 Trang.pdf  5.07 MB
  02  Văn Kiện Đảng Toàn Tập 02 (NXB Chính Trị 1998) - Đào Trọng Cảng, 378 Trang.pdf  3.05 MB
  03  Văn Kiện Đảng Toàn Tập 03 (NXB Chính Trị 1999) - Nguyễn Trọng Phúc, 466 Trang.pdf  3.77 MB
  04  Văn Kiện Đảng Toàn Tập 04 (NXB Chính Trị 1999) - Trần Văn Hùng, 550 Trang.pdf  4.60 MB
  05  Văn Kiện Đảng Toàn Tập 05 (NXB Chính Trị 1999) - Trần Văn Hùng, 530 Trang.pdf  15.02 MB
  06  Văn Kiện Đảng Toàn Tập 06 (NXB Chính Trị 1999) - Đinh Lục, 794 Trang.pdf  6.59 MB
  07  Văn Kiện Đảng Toàn Tập 07 (NXB Chính Trị 2000) - Trần Tình, 494 Trang.pdf  4.27 MB
  08  Văn Kiện Đảng Toàn Tập 08 (NXB Chính Trị 2000) - Trình Mưu, 496 Trang.pdf  4.94 MB
  09  Văn Kiện Đảng Toàn Tập 09 (NXB Chính Trị 2001) - Đinh Lục, 520 Trang.pdf  4.23 MB
  10  Văn Kiện Đảng Toàn Tập 10 (NXB Chính Trị 2001) - Nguyễn Văn Lanh, 452 Trang.pdf  5.15 MB
  11  Văn Kiện Đảng Toàn Tập 11 (NXB Chính Trị 2001) - Trần Tình, 746 Trang.pdf  5.92 MB
  12  Văn Kiện Đảng Toàn Tập 12 (NXB Chính Trị 2001) - Trần Văn Hùng, 558 Trang.pdf  4.88 MB
  13  Văn Kiện Đảng Toàn Tập 13 (NXB Chính Trị 2001) - Nguyễn Quý, 582 Trang.pdf  13.13 MB
  14  Văn Kiện Đảng Toàn Tập 14 (NXB Chính Trị 2001) - Trịnh Nhu, 726 Trang.pdf  8.55 MB
  15  Văn Kiện Đảng Toàn Tập 15 (NXB Chính Trị 2001) - Đào Trọng Cảng, 624 Trang.pdf  5.23 MB
  16  Văn Kiện Đảng Toàn Tập 16 (NXB Chính Trị 2001) - Đào Trọng Cảng, 800 Trang.pdf  9.19 MB
  17  Văn Kiện Đảng Toàn Tập 17 (NXB Chính Trị 2001) - Trịnh Nhu, 726 Trang.pdf  8.53 MB
  18  Văn Kiện Đảng Toàn Tập 18 (NXB Chính Trị 2002) - Hoàng Bạch Yến, 1004 Trang.pdf  7.94 MB
  19  Văn Kiện Đảng Toàn Tập 19 (NXB Chính Trị 2002) - Đinh Lục, 760 Trang.pdf  6.33 MB
  20  Văn Kiện Đảng Toàn Tập 20 (NXB Chính Trị 2002) - Nguyễn Quý, 1112 Trang.pdf  9.10 MB
  21  Văn Kiện Đảng Toàn Tập 21 (NXB Chính Trị 2002) - Trịnh Nhu, 1160 Trang.pdf  13.51 MB
  22  Văn Kiện Đảng Toàn Tập 22 (NXB Chính Trị 2002) - Trình Mưu, 824 Trang.pdf  6.82 MB
  23  Văn Kiện Đảng Toàn Tập 23 (NXB Chính Trị 2002) - Nguyễn Trọng Phúc, 1012 Trang.pdf  8.09 MB
  24  Văn Kiện Đảng Toàn Tập 24 (NXB Chính Trị 2003) - Trần Tình, 970 Trang.pdf  7.89 MB
  25  Văn Kiện Đảng Toàn Tập 25 (NXB Chính Trị 2002) - Vũ Hữu Ngoại, 798 Trang.pdf  5.75 MB
  26  Văn Kiện Đảng Toàn Tập 26 (NXB Chính Trị 2003) - Phạm Thị Vịnh, 716 Trang.pdf  5.62 MB
  27  Văn Kiện Đảng Toàn Tập 27 (NXB Chính Trị 2003) - Hoàng Bạch Yến, 456 Trang.pdf  3.64 MB
  28  Văn Kiện Đảng Toàn Tập 28 (NXB Chính Trị 2003) - Trần Tình, 610 Trang.pdf  5.18 MB
  29  Văn Kiện Đảng Toàn Tập 29 (NXB Chính Trị 2004) - Đào Trọng Cảng, 774 Trang.pdf  5.52 MB
  30  Văn Kiện Đảng Toàn Tập 30 (NXB Chính Trị 2004) - Nguyễn Quý, 534 Trang.pdf  4.20 MB
  31  Văn Kiện Đảng Toàn Tập 31 (NXB Chính Trị 2004) - Trịnh Nhu, 490 Trang.pdf  3.99 MB
  32  Văn Kiện Đảng Toàn Tập 32 (NXB Chính Trị 2004) - Nguyễn Trọng Phúc, 640 Trang.pdf  5.05 MB
  33  Văn Kiện Đảng Toàn Tập 33 (NXB Chính Trị 2004) - Nguyễn Thị Nhân, 518 Trang.pdf  4.07 MB
  34  Văn Kiện Đảng Toàn Tập 34 (NXB Chính Trị 2004) - Lê Minh Độ, 552 Trang.pdf  4.22 MB
  35  Văn Kiện Đảng Toàn Tập 35 (NXB Chính Trị 2004) - Đinh Lục, 458 Trang.pdf  3.52 MB
  36  Văn Kiện Đảng Toàn Tập 36 (NXB Chính Trị 2004) - Nguyễn Văn Lanh, 492 Trang.pdf  3.89 MB
  37  Văn Kiện Đảng Toàn Tập 37 (NXB Chính Trị 2004) - Trình Mưu, 982 Trang.pdf  8.00 MB
  38  Văn Kiện Đảng Toàn Tập 38 (NXB Chính Trị 2005) - Đào Trọng Cảng, 724 Trang.pdf  5.79 MB
  39  Văn Kiện Đảng Toàn Tập 39 (NXB Chính Trị 2005) - Hoàng Bạch Yến, 556 Trang.pdf  4.33 MB
  40  Văn Kiện Đảng Toàn Tập 40 (NXB Chính Trị 2005) - Nguyễn Thị Nhân, 524 Trang.pdf  3.99 MB
  41  Văn Kiện Đảng Toàn Tập 41 (NXB Chính Trị 2005) - Phạm Thị Vịnh, 612 Trang.pdf  4.64 MB
  42  Văn Kiện Đảng Toàn Tập 42 (NXB Chính Trị 2005) - Nguyễn Văn Lanh, 566 Trang.pdf  4.50 MB
  43  Văn Kiện Đảng Toàn Tập 43 (NXB Chính Trị 2005) - Nguyễn Quý, 808 Trang.pdf  6.08 MB
  44  Văn Kiện Đảng Toàn Tập 44 (NXB Chính Trị 2006) - Nguyễn Trọng Phúc, 518 Trang.pdf  3.89 MB
  45  Văn Kiện Đảng Toàn Tập 45 (NXB Chính Trị 2006) - Nguyễn Trọng Phúc, 498 Trang.pdf  3.88 MB
  46  Văn Kiện Đảng Toàn Tập 46 (NXB Chính Trị 2006) - Nguyễn Trọng Phúc, 426 Trang.pdf  3.53 MB
  47  Văn Kiện Đảng Toàn Tập 47 (NXB Chính Trị 2006) - Nguyễn Trọng Phúc, 660 Trang.pdf  5.28 MB
  48  Văn Kiện Đảng Toàn Tập 48 (NXB Chính Trị 2006) - Nguyễn Minh Chương, 618 Trang.pdf  4.40 MB
  49  Văn Kiện Đảng Toàn Tập 49 (NXB Chính Trị 2006) - Đức Vượng, 868 Trang.pdf  5.81 MB
  50  Văn Kiện Đảng Toàn Tập 50 (NXB Chính Trị 2007) - Trình Mưu, 650 Trang.pdf  5.13 MB
  51  Văn Kiện Đảng Toàn Tập 51 (NXB Chính Trị 2007) - Trịnh Nhu, 606 Trang.pdf  4.74 MB
  52  Văn Kiện Đảng Toàn Tập 52 (NXB Chính Trị 2007) - Đào Trọng Cảng, 738 Trang.pdf  5.73 MB
  53  Văn Kiện Đảng Toàn Tập 53 (NXB Chính Trị 2007) - Nguyễn Văn Lanh, 690 Trang.pdf  5.34 MB
  54  Văn Kiện Đảng Toàn Tập 54 (NXB Chính Trị 2007) - Phạm Thị Vịnh, 650 Trang.pdf  5.23 MB
  55  Văn Kiện Đảng Toàn Tập 55 (NXB Chính Trị 2015) - Hoàng Quốc Tuấn, 846 Trang.pdf  6.29 MB
  56  Văn Kiện Đảng Toàn Tập 56 (NXB Chính Trị 2015) - Trần Minh Hoàng, 692 Trang.pdf  5.28 MB
  57  Văn Kiện Đảng Toàn Tập 57 (NXB Chính Trị 2015) - Đinh Hữu Long, 648 Trang.pdf  5.04 MB
  58  Văn Kiện Đảng Toàn Tập 58 (NXB Chính Trị 2015) - Vũ Hồng Mây, 680 Trang.pdf  5.23 MB
  59  Văn Kiện Đảng Toàn Tập 59 (NXB Chính Trị 2015) - Phạm Thị Nhàn, 332 Trang.pdf  2.73 MB
  60  Văn Kiện Đảng Toàn Tập 60 (NXB Chính Trị 2016) - Nguyễn Đức Tài, 1970 Trang.pdf  18.34 MB
  61  Văn Kiện Đảng Toàn Tập 61 (NXB Chính Trị 2016) - Nguyễn Mạnh Hà, 1088 Trang.pdf  8.23 MB
  62  Văn Kiện Đảng Toàn Tập 62 (NXB Chính Trị 2016) - Nguyễn Ngọc Hà, 676 Trang.pdf  8.61 MB
  63  Văn Kiện Đảng Toàn Tập 63 (NXB Chính Trị 2016) - Nguyễn Danh Tiên, 852 Trang.pdf  7.47 MB
  64  Văn Kiện Đảng Toàn Tập 64 (NXB Chính Trị 2016) - Hồ Tố Lương, 468 Trang.pdf  7.36 MB
  65  Văn Kiện Đảng Toàn Tập 65 (NXB Chính Trị 2018) - Hoàng Phong Hà, 1016 Trang.pdf  5.65 MB
  66  Văn Kiện Đảng Toàn Tập 66 (NXB Chính Trị 2017) - Vũ Trọng Lâm, 1110 Trang.pdf  7.91 MB
  67  Văn Kiện Đảng Toàn Tập 67 (NXB Chính Trị 2018) - Đỗ Quang Dũng, 1256 Trang.pdf  10.69 MB
  68  Văn Kiện Đảng Toàn Tập 68 (NXB Chính Trị 2018) - Lưu Trần Luân, 1294 Trang.pdf  12.12 MB
  69  Văn Kiện Đảng Toàn Tập 69 (NXB Chính Trị 2018) - Nguyễn Minh, 996 Trang.pdf  10.54 MB
  
  Link download
  https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1xZVRj-bJeJh9Mv1fdGFte1jOdr7JdI0p
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Feb 4, 2020

Share This Page