Combo Ebook NXB Đại Học Quốc Gia - Tủ Sách Khoa Học KHTN 2011-2019

Discussion in 'Tổng Tập Nhà Xuất Bản' started by ledung12, Oct 12, 2020.

 1. ledung12

  ledung12 Member

  [​IMG]
  Combo Ebook NXB Đại Học Quốc Gia
  Tủ Sách Khoa Học KHTN 2011-2019
  53 Quyển | PDF-SCAN
  --------------​
  Code:
  01  Bách Khoa Thư Địa Chất Tập 1 (NXB Đại Học Quốc Gia 2016) - Tống Duy Thanh, 799 Trang.pdf  171.79 MB
  02  Bộ Giáo Trình Tin Học Cơ Sở Quyển 1-Các Khái Niệm Cơ Bản Của Tin Học (NXB Đại Học Quốc Gia 2011) - Hồ Sĩ Đàm, 187 Trang.pdf  96.04 MB
  03  Bộ Giáo Trình Tin Học Cơ Sở Quyển 3-Hệ Quản Trị CSDL Quan Hệ Với MS-ACCESS (NXB Đại Học Quốc Gia 2011) - Hồ Sĩ Đàm, 209 Trang.pdf  100.12 MB
  04  Bộ Giáo Trình Tin Học Cơ Sở Quyển 4-Lập Trình Tính Toán Khoa Học Kỹ Thuật Với Fortran (NXB Đại Học Quốc Gia 2010) - Hồ Sĩ Đàm, 184 Trang.pdf  76.36 MB
  05  Bộ Giáo Trình Tin Học Cơ Sở Quyển 5-Lập Trình Cơ Bản Với C++ (NXB Đại Học Quốc Gia 2011) - Hồ Sĩ Đàm, 172 Trang.pdf  71.69 MB
  06  Bộ Giáo Trình Tin Học Cơ Sở Quyển 6-Lập Trình Cơ Bản Với C (NXB Đại Học Quốc Gia 2012) - Hồ Sĩ Đàm, 145 Trang.pdf  8.74 MB
  07  Bộ Giáo Trình Tin Học Cơ Sở Quyển 7-Lập Trình Cơ Bản Với Java (NXB Đại Học Quốc Gia 2012) - Hồ Sĩ Đàm, 194 Trang.pdf  7.48 MB
  08  Chất Hữu Cơ Trong Đất (NXB Đại Học Quốc Gia 2016) - Nguyễn Xuân Cự, 333 Trang.pdf  187.60 MB
  09  Các Mô Hình Ứng Dụng Của Lý Thuyết Đổi Mới Tập 1 (NXB Đại Học Quốc Gia 2015) - Nguyễn Quý Hỷ, 274 Trang.pdf  11.35 MB
  10  Các Mô Hình Ứng Dụng Của Lý Thuyết Đổi Mới Tập 2 (NXB Đại Học Quốc Gia 2015) - Nguyễn Quý Hỷ, 378 Trang.pdf  22.08 MB
  11  Các Phương Pháp Phân Tích Vật Liệu (NXB Đại Học Quốc Gia 2017) - Nguyễn Năng Định, 287 Trang.pdf  37.62 MB
  12  Các Quá Trình Ven Bờ Và Ứng Dụng (NXB Đại Học Quốc Gia 2011) - Robert G. Dean, 638 Trang.pdf  460.67 MB
  13  Cơ Học Lượng Tử (NXB Đại Học Quốc Gia 2011) - Phạm Thúc Tuyền, 640 Trang.PDF  238.45 MB
  14  Cơ Sở Cấu Tạo Chất-Hóa Học Đại Cương I (NXB Đại Học Quốc Gia 2019) - Lâm Ngọc Thiềm, 588 Trang.pdf  228.12 MB
  15  Cơ Sở Hóa Học Hữu Cơ Của Thuốc Hóa Dược (NXB Đại Học Quốc Gia 2010) - A.T. Soldatenkov, 191 Trang.pdf  86.51 MB
  16  Cơ Sở Hóa Học Môi Trường (NXB Đại Học Quốc Gia 2011) - Trần Tứ Hiếu, 207 Trang.pdf  112.30 MB
  17  Giáo Trình Bóng Đá (NXB Đại Học Quốc Gia 2016) - Trịnh Kiên, 248 Trang.pdf  38.28 MB
  18  Giáo Trình Kiến Trúc Hướng Dịch Vụ (NXB Đại Học Quốc Gia 2016) - Võ Đình Hiếu, 250 Trang.pdf  6.12 MB
  19  Giáo Trình Lập Trình Hướng Đối Tượng Với Java (NXB Đại Học Quốc Gia 2013) - Nguyễn Việt Hà, 291 Trang.pdf  12.84 MB
  20  Giáo Trình Nhiệt Động Học Và Ứng Dụng (NXB Đại Học Quốc Gia 2016) - Nguyễn Huy Sinh, 306 Trang.pdf  26.23 MB
  21  Giáo Trình Thực Tập Hóa Môi Trường (NXB Đại Học Quốc Gia 2018) - Đỗ Quang Trung, 218 Trang.pdf  32.51 MB
  22  Giáo Trình Xử Lý Ảnh (NXB Đại Học Quốc Gia 2016) - Lê Thanh Hà, 279 Trang.pdf  9.19 MB
  23  Giáo Trình Độc Học Môi Trường (NXB Đại Học Quốc Gia 2018) - Lê Phước Cường, 291 Trang.pdf  74.06 MB
  24  Giải Phẫu Sinh Lý Người (NXB Đại Học Quốc Gia 2011) - Lê Văn Sơn, 319 Trang.pdf  212.41 MB
  25  Giải Phẫu Sinh Lý Người Qua Hình Ảnh Phần V-VI (NXB Đại Học Quốc Gia 2017) - Đỗ Đức Minh, 224 Trang.pdf  6.35 MB
  26  Hóa Học Lượng Tử Cơ Sở-Hóa Lí 1 (NXB Đại Học Quốc Gia 2018) - Lâm Ngọc Thiềm, 711 Trang.pdf  62.18 MB
  27  Hóa Học Phóng Xạ (NXB Đại Học Quốc Gia 2017) - Bùi Duy Cam, 290 Trang.pdf  10.19 MB
  28  Hóa Học Và Công Nghệ Hóa Dầu (NXB Đại Học Quốc Gia 2016) - Trần Thị Như Mai, 208 Trang.pdf  31.05 MB
  29  Hướng Dẫn Thực Hành Thống Kê Ứng Dụng Trong Giáo Dục (NXB Đại Học Quốc Gia 2017) - Sái Công Hồng, 243 Trang.pdf  60.23 MB
  30  Học Máy-Các Kỹ Thuật Cơ Bản Và Hiện Đại (NXB Đại Học Quốc Gia 2016) - Đinh Mạnh Tường, 571 Trang.pdf  12.83 MB
  31  Kiểm Soát Và Đánh Giá Chất Lượng Môi Trường (NXB Đại Học Quốc Gia 2017) - Đồng Kim Loan, 434 Trang.pdf  74.94 MB
  32  Lý Thuyết Lượng Tử (NXB Đại Học Quốc Gia 2016) - Nguyễn Quang Báu, 211 Trang.pdf  4.46 MB
  33  MATLAB Và Ứng Dụng Trong Cơ Kỹ Thuật (NXB Đại Học Quốc Gia 2015) - Đặng Thế Ba, 279 Trang.pdf  5.07 MB
  34  Một Số Phương Pháp Phổ Ứng Dụng Trong Hóa Học (NXB Đại Học Quốc Gia 2011) - Phạm Văn Nhiêu, 361 Trang.pdf  7.80 MB
  35  Nhập Môn Xử Lý Số Liệu Và Kế Hoạch Hóa Thực Nghiệm Hóa Học (NXB Đại Học Quốc Gia 2017) - Lê Đức Ngọc, 205 Trang.pdf  5.32 MB
  36  Những Bình Diện Tâm Lý Ngôn Ngữ Học (NXB Đại Học Quốc Gia 2010) - Trần Hữu Luyến, 357 Trang.pdf  13.26 MB
  37  Nội Suy Đa Thức-Định Lý Và Áp Dụng (NXB Đại Học Quốc Gia 2016) - Nguyễn Văn Mậu, 549 Trang.pdf  16.53 MB
  38  Phương Pháp Dạy Học Hóa Học Ở Trường Phổ Thông (NXB Đại Học Quốc Gia 2017) - Lê Kim Long, 630 Trang.pdf  14.18 MB
  39  Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học (NXB Đại Học Quốc Gia 2016) - Trương Việt Dũng, 266 Trang.pdf  6.83 MB
  40  Phương Pháp Phổ Cộng Hưởng Từ Hạt Nhân (NXB Đại Học Quốc Gia 2016) - Nguyễn Đình Triệu, 736 Trang.pdf  11.80 MB
  41  Phương Pháp Thống Kê Trong Hải Dương Học (NXB Đại Học Quốc Gia 2011) - Phạm Văn Huấn, 133 Trang.pdf  53.06 MB
  42  Polymer Dẫn Và Điốt Phát Quang Hữu Cơ (NXB Đại Học Quốc Gia 2014) - Nguyễn Năng Định, 198 Trang.pdf  6.56 MB
  43  Polymer Dẫn Và Điốt Phát Quang Hữu Cơ (NXB Đại Học Quốc Gia 2016) - Nguyễn Năng Định, 213 Trang.pdf  34.46 MB
  44  Sóng-Thủy Triều Và Các Quá Trình Biển Nước Nông (NXB Đại Học Quốc Gia 2011) - Trịnh Lê Hà, 237 Trang.pdf  149.94 MB
  45  Sóng-Thủy Triều Và Các Quá Trình Biển Nước Nông (NXB Đại Học Quốc Gia 2011) - Trịnh Lê Hà, 244 Trang.pdf  3.48 MB
  46  Thống Kê Cho Khoa Học Xã Hội Và Khoa Học Sự Sống Với Phần Mềm R (NXB Đại Học Quốc Gia 2019) - Đặng Hùng Thắng, 340 Trang.pdf  8.79 MB
  47  Trượt Đất Đá-Nghiên Cứu Ổn Định Tai Biến Mái Dốc (NXB Đại Học Quốc Gia 2018) - Đỗ Minh Đức 306 Trang.pdf  46.78 MB
  48  Tối Ưu Hóa Tập Lệnh Trong Thiết Kế ASIP (NXB Đại Học Quốc Gia 2017) - Nguyễn Ngọc Bình, 218 Trang.pdf  35.60 MB
  49  Vi Xử Lý Và Vi Điều Khiển Nguyên Lý Và Ứng Dụng (NXB Đại Học Quốc Gia 2016) - Phạm, Mạnh Thắng, 370 Trang.pdf  8.48 MB
  50  Viễn Thám GIS Nghiên Cứu Lớp Phủ, Sử Dụng Đất (NXB Đại Học Quốc Gia 2017) - Nguyễn Ngọc Thạch, 364 Trang.pdf  10.31 MB
  51  Vật Liệu Ứng Dụng Trong Xử Lý Môi Trường (NXB Đại Học Quốc Gia 2017) - Nguyễn Văn Nội, 185 Trang.pdf  4.65 MB
  52  Vật Lý Hạt Nhân (NXB Đại Học Quốc Gia 2017) - Bùi Văn Loát, 464 Trang.pdf  100.59 MB
  53  Ô Đầu-Cây Thuốc Quý (NXB Đại Học Quốc Gia 2016) - Vũ Đức Lợi, 175 Trang.pdf  25.27 MB
  
  Link download
  https://drive.google.com/drive/u/HFsym9KXg3iEabLT9x
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Dec 8, 2021

Share This Page