Combo Ebook NXB Đại Học Quốc Gia - Tủ Sách Khoa Học KHTN 2011-2019

Discussion in 'Combo Ebook Nhà Xuất Bản' started by ledung12, Oct 12, 2020.

 1. ledung12

  ledung12 Member

  [​IMG]

  Combo Ebook NXB Đại Học Quốc Gia
  Tủ Sách Khoa Học KHTN 2011-2019
  36 Quyển | PDF-SCAN
  --------------​
  Code:
  01  Bách Khoa Thư Địa Chất Tập 1 (NXB Đại Học Quốc Gia 2016) - Tống Duy Thanh, 799 Trang.pdf  374.44 MB
  02  Chất Hữu Cơ Trong Đất (NXB Đại Học Quốc Gia 2016) - Nguyễn Xuân Cự, 333 Trang.pdf  187.60 MB
  03  Các Mô Hình Ứng Dụng Của Lý Thuyết Đổi Mới Tập 1 (NXB Đại Học Quốc Gia 2015) - Nguyễn Quý Hỷ, 274 Trang.pdf  11.35 MB
  04  Các Mô Hình Ứng Dụng Của Lý Thuyết Đổi Mới Tập 2 (NXB Đại Học Quốc Gia 2015) - Nguyễn Quý Hỷ, 378 Trang.pdf  22.08 MB
  05  Các Phương Pháp Phân Tích Vật Liệu (NXB Đại Học Quốc Gia 2017) - Nguyễn Năng Định, 287 Trang.pdf  37.62 MB
  06  Các Quá Trình Ven Bờ Và Ứng Dụng (NXB Đại Học Quốc Gia 2011) - Robert G. Dean, 638 Trang.pdf  460.67 MB
  07  Cơ Học Lượng Tử (NXB Đại Học Quốc Gia 2011) - Phạm Thúc Tuyền, 640 Trang.PDF  238.45 MB
  08  Cơ Sở Cấu Tạo Chất-Hóa Học Đại Cương I (NXB Đại Học Quốc Gia 2019) - Lâm Ngọc Thiềm, 588 Trang.pdf  228.12 MB
  09  Cơ Sở Hóa Học Hữu Cơ Của Thuốc Hóa Dược (NXB Đại Học Quốc Gia 2010) - A.T. Soldatenkov, 191 Trang.pdf  86.51 MB
  10  Cơ Sở Hóa Học Môi Trường (NXB Đại Học Quốc Gia 2011) - Trần Tứ Hiếu, 207 Trang.pdf  112.30 MB
  11  Giáo Trình Bóng Đá (NXB Đại Học Quốc Gia 2016) - Trịnh Kiên, 248 Trang.pdf  38.28 MB
  12  Giáo Trình Nhiệt Động Học Và Ứng Dụng (NXB Đại Học Quốc Gia 2016) - Nguyễn Huy Sinh, 306 Trang.pdf  65.65 MB
  13  Giải Phẫu Sinh Lý Người (NXB Đại Học Quốc Gia 2011) - Lê Văn Sơn, 319 Trang.pdf  212.42 MB
  14  Giải Phẫu Sinh Lý Người Qua Hình Ảnh Phần V-VI (NXB Đại Học Quốc Gia 2017) - Đỗ Đức Minh, 224 Trang.pdf  6.35 MB
  15  Hóa Học Lượng Tử Cơ Sở-Hóa Lí 1 (NXB Đại Học Quốc Gia 2018) - Lâm Ngọc Thiềm, 711 Trang.pdf  238.96 MB
  16  Hóa Học Phóng Xạ (NXB Đại Học Quốc Gia 2017) - Bùi Duy Cam, 290 Trang.pdf  10.19 MB
  17  Hóa Học Và Công Nghệ Hóa Dầu (NXB Đại Học Quốc Gia 2016) - Trần Thị Như Mai, 208 Trang.pdf  31.05 MB
  18  Hướng Dẫn Thực Hành Thống Kê Ứng Dụng Trong Giáo Dục (NXB Đại Học Quốc Gia 2017) - Sái Công Hồng, 243 Trang.pdf  60.23 MB
  19  Học Máy-Các Kỹ Thuật Cơ Bản Và Hiện Đại (NXB Đại Học Quốc Gia 2016) - Đinh Mạnh Tường, 571 Trang.pdf  12.83 MB
  20  Lý Thuyết Lượng Tử (NXB Đại Học Quốc Gia 2016) - Nguyễn Quang Báu, 211 Trang.pdf  4.46 MB
  21  MATLAB Và Ứng Dụng Trong Cơ Kỹ Thuật (NXB Đại Học Quốc Gia 2015) - Đặng Thế Ba, 279 Trang.pdf  5.07 MB
  22  Một Số Phương Pháp Phổ Ứng Dụng Trong Hóa Học (NXB Đại Học Quốc Gia 2011) - Phạm Văn Nhiêu, 361 Trang.pdf  7.80 MB
  23  Nhập Môn Xử Lý Số Liệu Và Kế Hoạch Hóa Thực Nghiệm Hóa Học (NXB Đại Học Quốc Gia 2017) - Lê Đức Ngọc, 205 Trang.pdf  5.32 MB
  24  Nội Suy Đa Thức-Định Lý Và Áp Dụng (NXB Đại Học Quốc Gia 2016) - Nguyễn Văn Mậu, 549 Trang.pdf  16.53 MB
  25  Phương Pháp Dạy Học Hóa Học Ở Trường Phổ Thông (NXB Đại Học Quốc Gia 2017) - Lê Kim Long, 630 Trang.pdf  14.18 MB
  26  Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học (NXB Đại Học Quốc Gia 2016) - Trương Việt Dũng, 266 Trang.pdf  6.70 MB
  27  Phương Pháp Phổ Cộng Hưởng Từ Hạt Nhân (NXB Đại Học Quốc Gia 2016) - Nguyễn Đình Triệu, 736 Trang.pdf  85.56 MB
  28  Phương Pháp Thống Kê Trong Hải Dương Học (NXB Đại Học Quốc Gia 2011) - Phạm Văn Huấn, 133 Trang.pdf  53.06 MB
  29  Polymer Dẫn Và Điốt Phát Quang Hữu Cơ (NXB Đại Học Quốc Gia 2014) - Nguyễn Năng Định, 198 Trang.pdf  6.56 MB
  30  Polymer Dẫn Và Điốt Phát Quang Hữu Cơ (NXB Đại Học Quốc Gia 2016) - Nguyễn Năng Định, 213 Trang.pdf  34.46 MB
  31  Sóng, Thủy Triều Và Các Quá Trình Biển Nước Nông (NXB Đại Học Quốc Gia 2011) - Trịnh Lê Hà, 237 Trang.pdf  149.94 MB
  32  Tối Ưu Hóa Tập Lệnh Trong Thiết Kế ASIP (NXB Đại Học Quốc Gia 2017) - Nguyễn Ngọc Bình, 218 Trang.pdf  35.60 MB
  33  Vi Xử Lý Và Vi Điều Khiển Nguyên Lý Và Ứng Dụng (NXB Đại Học Quốc Gia 2016) - Phạm, Mạnh Thắng, 370 Trang.pdf  8.48 MB
  34  Vật Liệu Ứng Dụng Trong Xử Lý Môi Trường (NXB Đại Học Quốc Gia 2017) - Nguyễn Văn Nội, 185 Trang.pdf  4.65 MB
  35  Vật Lý Hạt Nhân (NXB Đại Học Quốc Gia 2017) - Bùi Văn Loát, 464 Trang.pdf  100.59 MB
  36  Ô Đầu-Cây Thuốc Quý (NXB Đại Học Quốc Gia 2016) - Vũ Đức Lợi, 175 Trang.pdf  25.27 MB
  
  Link download
  https://drive.google.com/drive/u/0/folders/13_ge481vwF5eOTHFsym9KXg3iEabLT9x
   
  Last edited by a moderator: Oct 12, 2020

Share This Page