Combo Ebook NXB Đại Học Quốc Gia - Tủ Sách Khoa Học KHXH 2010-2019

Discussion in 'Combo Ebook Nhà Xuất Bản' started by admin, Sep 15, 2020.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Combo Ebook NXB Đại Học Quốc Gia
  Tủ Sách Khoa Học KHXH 2010-2019
  48 Quyển | PDF-SCAN
  --------------​
  Code:
  01  Báo Chí Với Vấn Đề Biến Đổi Khí Hậu Ở Việt Nam (NXB Đại Học Quốc Gia 2017) - Đinh Văn Hường, 229 Tra.pdf  45.46 MB
  02  Các Công Cụ Quản Lý Kinh Tế (NXB Đại Học Quốc Gia 2017) - Phan Huy Đường, 376 Trang.pdf  64.53 MB
  03  Còn Là Tinh Anh (NXB Đại Học Quốc Gia 2016) - Vũ Văn Quân, 471 Trang.pdf  71.57 MB
  04  Diên Cách Cấu Trúc Chữ Nôm Việt (NXB Đại Học Quốc Gia 2012) - Nguyễn Tuấn Cường, 410 Trang.pdf  153.15 MB
  05  Dạy Học Phát Triển Năng Lực Sáng Tạo Cho Học Sinh Phổ Thông (NXB Đại Học Quốc Gia 2016) - Lê Kim Long, 269 Trang_.pdf  29.57 MB
  06  Dẫn Luận Ngôn Ngữ Học Tri Luận (NXB Đại Học Quốc Gia 2011) - Triệu Diễm Phương, 318 Trang.pdf  172.46 MB
  07  Giáo Trình Các Phương Pháp Nghiên Cứu Tâm Lý Học (NXB Đại Học Quốc Gia 2011) - Hoàng Mộc Lan, 327 Trang.pdf  164.08 MB
  08  Giáo Trình Kiểm Tra Đánh Giá Trong Dạy Học (NXB Đại Học Quốc Gia 2017) - Sái Công Hồng, 267 Trang.pdf  39.90 MB
  09  Giáo Trình Lý Luận Nhà Nước Và Pháp Luật (NXB Đại Học Quốc Gia 2015) - Hoàng Thị Kim Quế, 536 Trang.pdf  214.04 MB
  10  Giáo Trình Lý Thuyết Kinh Tế Của Karl Marx (NXB Đại Học Quốc Gia 2012) - Vũ Thị Dậu, 308 Trang.pdf  182.69 MB
  11  Giáo Trình Lịch Sử Học Thuyết Chính Trị (NXB Đại Học Quốc Gia 2017) - Lưu Minh Văn, 432 Trang.pdf  72.25 MB
  12  Giáo Trình Lịch Sử Nhà Nước Và Pháp Luật Việt Nam (NXB Đại Học Quốc Gia 2017) - Nguyễn Minh Tuấn, 613 Trang.pdf  121.88 MB
  13  Giáo Trình Nhập Môn Quan Hệ Quốc Tế (NXB Đại Học Quốc Gia 2016) - Hoàng Khắc Nam, 237 Trang.pdf  66.89 MB
  14  Giáo Trình Pháp Luật Về Thị Trường Chứng Khoán (NXB Đại Học Quốc Gia 2017) - Lê Thị Thu Thủy, 567 Trang.pdf  98.08 MB
  15  Giáo Trình Phương Pháp Luận Nghiên Cứu Khoa Học Giáo Dục (NXB Đại Học Quốc Gia 2011) - Trần Khánh Đức, 214 Trang.pdf  115.91 MB
  16  Giáo Trình Quyền Lực Chính Trị (NXB Đại Học Quốc Gia 2017) - Lê Minh Quân, 213 Trang.pdf  41.22 MB
  17  Giáo Trình Quản Trị Công Nghệ (NXB Đại Học Quốc Gia 2011) - Hoàng Đình Phi, 370 Trang.pdf  155.77 MB
  18  Giáo Trình Quản Trị Công Nghệ (NXB Đại Học Quốc Gia 2012) - Hoàng Đình Phi, 416 Trang.pdf  180.16 MB
  19  Giáo Trình Tâm Lý Học Phát Triển (NXB Đại Học Quốc Gia 2013) - Trương Thị Khánh Hà, 324 Trang.pdf  196.50 MB
  20  Giáo Trình Tản Văn Triết Học Tống Minh (NXB Đại Học Quốc Gia 2016) - Nguyễn Kim Sơn, 234 Trang.pdf  70.28 MB
  21  Giáo Trình Xã Hội Học Đại Cương (NXB Đại Học Quốc Gia 2016) - Nguyễn Tuấn Anh, 369 Trang.pdf  125.07 MB
  22  Hoàn Thiện Cơ Chế Quản Lý Tài Chính (NXB Đại Học Quốc Gia 2017) - Nguyễn Thu Hương, 274 Trang.pdf  205.06 MB
  23  Hệ Thống Cảng Thị Trên Sông Đàng Ngoài (NXB Đại Học Quốc Gia 2016) - Đỗ Thị Thùy Lan, 480 Trang.pdf  170.20 MB
  24  Khảo Cổ Học Biển Đảo Việt Nam (NXB Đại Học Quốc Gia 2017) - Lâm Thị Mỹ Dung, 761 Trang.pdf  181.59 MB
  25  Kí Hiệu Học Văn Hóa (NXB Đại Học Quốc Gia 2015) - Iuri M. Lotman, 596 Trang.pdf  19.53 MB
  26  Luật Pháp Và Tôn Giáo (NXB Đại Học Quốc Gia 2016) - Cole Durham, 840 Trang.pdf  106.82 MB
  27  Lịch Sử Và Văn Hóa Tiếp Cận Đa Chiều, Liên Ngành (NXB Đại Học Quốc Gia 2017) - Nguyễn Văn Kim, 618 Trang.pdf  128.65 MB
  28  Mô Hình Tổ Chức Nhà Nước Ở Việt Nam Thế Kỷ X-XIX (NXB Đại Học Quốc Gia 2015) - Phạm Đức Anh, 304 Trang.pdf  108.91 MB
  29  Một Số Chuyên Đề Triết Học Mác-Lênin (NXB Đại Học Quốc Gia 2011) - Dương Văn Thịnh, 382 Trang.pdf  231.06 MB
  30  Một Số Quan Điểm Xã Hội Học Của Durkheim (NXB Đại Học Quốc Gia 2011) - Nguyễn Quý Thanh, 243 Trang.pdf  7.44 MB
  31  Một Vài Vấn Đề Nghiên Cứu So Sánh Lịch Sử Nhóm Ngôn Ngữ Việt-Mường (NXB Đại Học Quốc Gia 2011) - Trần Trí Dõi, 367 Trang.pdf  88.79 MB
  32  Ngôn Ngữ Học Đối Chiếu Cú Pháp Đối Sánh Việt-Anh (NXB Đại Học Quốc Gia 2001) - Nguyễn Chí Hòa, 386 Trang.pdf  199.66 MB
  33  Ngôn Ngữ Và Ý Thức (NXB Đại Học Quốc Gia 2012) - Hoàng Văn Vân, 326 Trang.pdf  22.15 MB
  34  Nho Học Đông Á-Biện Chứng Của Kinh Điển Và Luận Giải (NXB Đại Học Quốc Gia 2012) - Hoàng Tuấn Kiệt, 259 Trang.pdf  158.69 MB
  35  Phát Triển Doanh Nghiệp Trong Các Cơ Sở Giáo Dục Đại Học (NXB Đại Học Quốc Gia 2019) - Đinh Văn Toàn, 353 Trang.pdf  12.64 MB
  36  Samuel Beckett Và Sự Cách Tân Kịch Pháp Thể Kỉ XX (NXB Đại Học Quốc Gia 2016) - Nguyễn Thùy Linh, 334 Trang.pdf  59.54 MB
  37  So Sánh Tục Ngữ Việt Và Tục Ngữ Lào (NXB Đại Học Quốc Gia 2010) - Nguyễn Văn Thông, 279 Trang.pdf  130.96 MB
  38  Sự Hạn Chế Quyền Lực Nhà Nước (NXB Đại Học Quốc Gia 2014) - Nguyễn Đăng Dung, 548 Trang.pdf  50.28 MB
  39  Thể Chế Yếu Tố Quyết Định Tăng Trưởng Kinh Tế (NXB Đại Học Quốc Gia 2011) - Trần Văn Tùng, 212 Trang.pdf  100.97 MB
  40  Tiếng Thái Cơ Sở-Tiếng Thái Đen Vùng Tây Bắc (NXB Đại Học Quốc Gia 2010) - Trần Trí Dõi, 496 Trang.pdf  333.51 MB
  41  Tiếp Biến Và Hội Nhập Văn Hóa Ở Việt Nam (NXB Đại Học Quốc Gia 2016) - Nguyễn Văn Kim, 529 Trang.pdf  98.22 MB
  42  Tâm Lý Học Khác Biệt (NXB Đại Học Quốc Gia 2011) - Ngô Công Đoàn, 338 Trang.pdf  192.78 MB
  43  Từ Điển Thành Ngữ Và Tục Ngữ Lào-Việt (NXB Đại Học Quốc Gia 2011) - Nguyễn Văn Thông, 302 Trang.pdf  95.62 MB
  44  Từ Điển Xã Hội Học Oxford (NXB Đại Học Quốc Gia 2010) - Bùi Thế Cường, 718 Trang.pdf  311.29 MB
  45  Văn Bia Thời Lý (NXB Đại Học Quốc Gia 2010) - Nguyễn Văn Thịnh, 352 Trang.pdf  186.60 MB
  46  Văn Hóa Du Lịch (NXB Đại Học Quốc Gia 2016) - Nguyễn Phạm Hùng, 590 Trang.pdf  167.78 MB
  47  Văn Hóa Truyền Thông Đại Chúng Ở Việt Nam (NXB Đại Học Quốc Gia 2016) - Đặng Thị Thu Hương, 314 Trang.pdf  111.66 MB
  48  Đại Cương Khoa Học Quản Lý (NXB Đại Học Quốc Gia 2012) - Nguyễn Quốc Chí, 281 Trang.pdf  81.74 MB
  
  Link download
  https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1NsuX93vdq2MD1lAGbJUNu1Sa_fLLs9Mj
   

Share This Page