Combo Ebook NXB Hà Nội - Đào Tạo & Bồi Dưỡng Nguồn Nhân Lực 2012

Discussion in 'Combo Ebook Nhà Xuất Bản' started by nhandang123, Jun 12, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  Combo Ebook NXB Hà Nội
  Đào Tạo & Bồi Dưỡng Nguồn Nhân Lực 2012
  29 Quyển | PDF-TRUE | 50 MB
  ------------------​
  Nguồn nhân lực luôn là nhân tố có ý nghĩa quyết định chất lượng và hiệu quả hoạt động của nền công vụ. Vì vậy, các quốc gia phát triển luôn quan tâm đến chất lượng và hiệu quả đào tạo nguồn nhân lực cho nền công vụ. Trên cơ sở phân tích bối cảnh, sự cần thiết đào tạo nguồn nhân lực cho nền công vụ và kinh nghiệm của một số quốc gia phát triển, bài viết đề xuất một số giải pháp đào tạo nguồn nhân lực cho nền công vụ ở Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong điều kiện hội nhập quốc tế.
  Code:
  01  Chuyên Đề 01-Nhận Thức Kinh Doanh Và Ý Tưởng Kinh Doanh (NXB Hà Nội 2012) - Nguyễn Văn Nam, 79 Trang.pdf
  02  Chuyên Đề 02-Lập Kế Hoạch Kinh Doanh (NXB Hà Nội 2012) - Hoàng Thị Thanh Hương, 57 Trang.pdf
  03  Chuyên Đề 03-Những Vấn Đề Thị Trường Và Marketing Trong Khởi Sự Doanh Nghiệp (NXB Hà Nội 2012) - Nguyễn Thị Thu Trang, 55 Trang.pdf
  04  Chuyên Đề 04-Tổ Chức Và Điều Hành Doanh Nghiệp (NXB Hà Nội 2012) - Trần Văn Hùng, 80 Trang.pdf
  05  Chuyên Đề 05-Kiến Thức Và Kỹ Năng Cần Thiết Để Thành Lập Doanh Nghiệp (NXB Hà Nội 2012) - Lê Văn Nam, 90 Trang.pdf
  06  Chuyên Đề 06-Quản Trị Tài Chính Trong Khởi Sự Doanh Nghiệp (NXB Hà Nội 2012) - Lương Thu Hà, 114 Trang.pdf
  07  Chuyên Đề 07-Những Vấn Đề Cơ Bản Về Quản Trị Doanh Nghiệp (NXB Hà Nội 2012) - Vũ Thành Hưng, 97 Trang.pdf
  08  Chuyên Đề 08-Quản Trị Chiến Lược (NXB Hà Nội 2012) - Ngô Kim Thanh, 94 Trang.pdf
  09  Chuyên Đề 09-Quản Trị Nhân Sự (NXB Hà Nội 2012) - Trương Minh Đức, 93 Trang.pdf
  10  Chuyên Đề 10-Quản Trị Marketing (NXB Hà Nội 2012) - Lê Thị Lan Hương, 109 Trang.pdf
  11  Chuyên Đề 11-Quản Trị Dự Án (NXB Hà Nội 2012) - Nguyễn Quốc Quy, 111 Trang.pdf
  12  Chuyên Đề 12-Quản Trị Tài Chính (NXB Hà Nội 2012) - Nghiêm Thị Hà, 101 Trang.pdf
  13  Chuyên Đề 13-Quản Trị Sản Xuất (NXB Hà Nội 2012) - Nguyễn Đình Trung, 91 Trang.pdf
  14  Chuyên Đề 14-Quản Lý Kỹ Thuật Và Công Nghệ (NXB Hà Nội 2012) - Nguyễn Văn Phúc, 84 Trang.pdf
  15  Chuyên Đề 15-Quản Lý Chất Lượng (NXB Hà Nội 2012) - Trương Đoàn Thể, 87 Trang.pdf
  16  Chuyên Đề 16-Quản Trị Hậu Cần Kinh Doanh (NXB Hà Nội 2012) - Lê Công Hoa, 90 Trang.pdf
  17  Chuyên Đề 17-Thương Hiệu Và Sở Hữu Trí Tuệ, Sở Hữu Công Nghiệp (NXB Hà Nội 2012) - Nguyễn Thị Hoài Dung, 63 Trang.pdf
  18  Chuyên Đề 18-Những Vấn Đề Cơ Bản Về Hoạt Động Tham Gia Hội Chợ Triển Lãm Thương Mại Của Các Doanh Nghiệp (NXB Hà Nội 2012) - Nguyễn Thị Xuân Hương, 65 Trang
  19  Chuyên Đề 19-Đàm Phán Và Ký Kết Hợp Đồng (NXB Hà Nội 2012) - Nguyễn Ngọc Điệp, 79 Trang.pdf
  20  Chuyên Đề 20-Ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin Cho Các Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa (NXB Hà Nội 2012) - Đỗ Đức Thọ, 79 Trang.pdf
  21  Chuyên Đề 21-Những Vấn Đề Kế Toán Cơ Bản Trong Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa (NXB Hà Nội 2012) - Vũ Đình Hiền, 112 Trang.pdf
  22  Chuyên Đề 22-Kỹ Năng Bán Hàng (NXB Hà Nội 2012) - Lê Thị Lan Hương, 59 Trang.pdf
  23  Chuyên Đề 23-Kỹ Năng Làm Việc Nhóm (NXB Hà Nội 2012) - Trương Minh Đức, 87 Trang.pdf
  24  Chuyên Đề 24-Các Kỹ Năng Quản Trị Dành Cho Lãnh Đạo Doanh Nghiệp (NXB Hà Nội 2012) - Trần Thị Vân Hoa, 89 Trang.pdf
  25  Chuyên Đề 25-Văn Hóa Doanh Nghiệp (NXB Hà Nội 2012) - Nguyễn Mạnh Quân, 110 Trang.pdf
  26  Chuyên Đề 26-Tâm Lý Học Lãnh Đạo Và Quản Lý (NXB Hà Nội 2012) - Đỗ Thị Hải Hà, 91 Trang.pdf
  27  Chuyên Đề 27-Một Số Vấn Đề Kinh Doanh Trên Thị Trường Quốc Tế (NXB Hà Nội 2012) - Ngô Việt Nga, 76 Trang.pdf
  28  Chuyên Đề 28-Lập Dự Án, Phương Án Kinh Doanh (NXB Hà Nội 2012) - Vũ Hoàng Nam, 88 Trang.pdf
  29  Chuyên Đề 29-Hội Nhập Kinh Tế Quốc Tế (NXB Hà Nội 2012) - Bùi Huy Nhượng, 93 Trang.pdf
  
  Link download
  https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1EZkvM9XwOfPwu7QGU9vTVw_val0ZubkA
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: May 29, 2021

Share This Page