Combo Ebook NXB Hà Nội - Tự Học Công Phu Thiếu Lâm 2008

Discussion in 'Combo Ebook Nhà Xuất Bản' started by dolllier5, Jan 21, 2020.

 1. dolllier5

  dolllier5 New Member

  [​IMG]
  Combo Ebook NXB Hà Nội
  Tự Học Công Phu Thiếu Lâm 2008
  7 Quyển | 80 MB
  ----------​
  Võ Thiếu Lâm là một trong những môn phái nổi tiếng nhất Trung Hoa. Võ thuật Thiếu Lâm không phải là môn võ thuật do một người sang lập ra, mà trong suốt quá trình lịch sử, nó đã được hoàn thiện bởi các thế hệ, được phát triển trên cơ sở nhu cầu thực tế cuộc sống. Võ thuật là một hình thức luyện tập hỗ trợ đắc lực con người trong quá trình tăng cường sức mạnh bẩm sinh của của bản thân. Võ thuật Thiếu Lâm với nhiều ưu thế đặc biệt từ lâu đã thu hút đông đảo các môn sinh tìm hiểu và theo học. Link pdf-scan từng quyển có tại đây: https://vietbooks.info/tags/tu-hoc-cong-phu-thieu-lam/
  Code:
  01  Bài Quyền Khán Gia-Nhất Lộ (NXB Hà Nội 2008) - Mãnh Sư, 141 Trang.pdf  11.17 MB
  02  Bài Quyền Thất Tinh Tiểu Giá (NXB Hà Nội 2008) - Mãnh Sư, 129 Trang.pdf  9.77 MB
  03  Bài Quyền Thất Tinh Đường Lang-Bạch Viên Hiến Quả (NXB Hà Nội 2008) - Mãnh Sư, 133 Trang.pdf  10.89 MB
  04  Bài Quyền Thất Tinh Đường Lang-Bạch Viên Hiến Thư (NXB Hà Nội 2008) - Mãnh Sư, 153 Trang.pdf  10.01 MB
  05  Bài Quyền Thất Tinh Đường Lang-Bạch Viên Hiếu Mẫu (NXB Hà Nội 2008) - Mãnh Sư, 121 Trang.pdf  9.93 MB
  06  Bài Quyền Thất Tinh Đường Lang-Tháp Chùy (NXB Hà Nội 2008) - Mãnh Sư, 133 Trang.pdf  11.04 MB
  07  Bài Quyền Thất Tinh Đường Lang-Yến Thanh Quyền (NXB Hà Nội 2008) - Mãnh Sư, 169 Trang.pdf  12.47 MB
  
  Link download
  https://drive.google.com/drive/u/0/folders/18e2mHqinptPjZ1yxr1dar7hEBNFWKnEE
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Jan 21, 2020

Share This Page