Combo Ebook NXB Hồng Đức - Trí Tịnh Toàn Tập 2013-2015

Discussion in 'Tổng Tập Nhà Xuất Bản' started by admin, Jun 18, 2020.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Combo Ebook NXB Hồng Đức
  Trí Tịnh Toàn Tập 2013-2015
  17 Quyển | 53 MB
  ------​
  Hôm nay, chúng ta có phúc duyên chiêm ngưỡng bộ Trí Tịnh Toàn Tập, một tuyển tập kinh, luật, luận trong Tam Tạng giáo điển của Phật giáo, được HT. Thích Trí Tịnh gia tâm nghiên cứu và diễn dịch ra chữ Việt để cho Tăng, Ni, Phật tử dễ dàng trong việc tu học và đọc tụng. Lần đầu tiên, chúng ta có được một toàn tập kinh, luật, luận lớn lao và quan trọng của Phật giáo Việt Nam. Trí Tịnh Toàn Tập là sự diễn dịch chuẩn mực với thâm tâm và ngòi bút linh hoạt, Hòa thượng Trí Tịnh đem đến cho chúng ta một sự hiểu biết sâu rộng đối với Phật pháp, mà Trí Tịnh Toàn Tập là sự hướng dẫn quan trọng cho tứ chúng trên bước đường tu hành.
  Kinh giáo là kim chỉ nam cho người con Phật, nên sự diễn dịch giáo điển phải là bậc cao tăng thạc họcthì mới đem lại sự kính ngưỡng tiếp nhận, và càng được thêm lợi ích với công đức và đạo hạnh của dịch giả, nên Trí Tịnh Toàn Tập là phúc duyên của Phật giáo Việt Nam và cho Tăng, Ni, Phật tử. Sự hiện diện của Trí Tịnh Toàn Tập là sắc đẹp và hương thơm trong vườn hoa đạo, làm cho giáo lý của Phật pháp càng thêm rực rỡ và ngào ngạt, khiến cho Tăng , Ni, Phật tử tha thiết muốn phổ biến rộng rãicác kinh, luật, luận của Hòa thượng đã diễn dịch, nên câu hội và đề xuất Trí Tịnh Toàn Tập để huân triêm lợi lạc cho đại chúng hiện tại và lâu mãi về sau, nên bộ Trí Tịnh Toàn Tập xuất hiện. Tôi trân trọng tán dương công đức Trí Tịnh Toàn Tập với tứ chúng và mong Tăng, Ni, Phật tử được ân triêm lợi lạc rộng lớn trên bước đường tu hành.
  Code:
  01  Trí Tịnh Toàn Tập Quyển 01 (NXB Hồng Đức 2012) - Thích Trí Tịnh, 758 Trang.pdf  3.69 MB
  02  Trí Tịnh Toàn Tập Quyển 02 (NXB Hồng Đức 2012) - Thích Trí Tịnh, 689 Trang.pdf  2.67 MB
  03  Trí Tịnh Toàn Tập Quyển 03 (NXB Hồng Đức 2012) - Thích Trí Tịnh, 566 Trang.pdf  2.53 MB
  04  Trí Tịnh Toàn Tập Quyển 04 (NXB Hồng Đức 2012) - Thích Trí Tịnh, 769 Trang.pdf  1.79 MB
  05  Trí Tịnh Toàn Tập Quyển 05 (NXB Hồng Đức 2013) - Thích Trí Tịnh, 453 Trang.pdf  3.83 MB
  06  Trí Tịnh Toàn Tập Quyển 07 (NXB Hồng Đức 2013) - Thích Trí Tịnh, 427 Trang.pdf  3.44 MB
  07  Trí Tịnh Toàn Tập Quyển 08 (NXB Hồng Đức 2014) - Thích Trí Tịnh, 632 Trang.pdf  2.57 MB
  08  Trí Tịnh Toàn Tập Quyển 09 (NXB Hồng Đức 2014) - Thích Trí Tịnh, 672 Trang.pdf  2.24 MB
  09  Trí Tịnh Toàn Tập Quyển 10 (NXB Hồng Đức 2014) - Thích Trí Tịnh, 716 Trang.pdf  2.46 MB
  10  Trí Tịnh Toàn Tập Quyển 11 (NXB Hồng Đức 2014) - Thích Trí Tịnh, 704 Trang.pdf  2.42 MB
  11  Trí Tịnh Toàn Tập Quyển 12 (NXB Hồng Đức 2014) - Thích Trí Tịnh, 648 Trang.pdf  2.70 MB
  12  Trí Tịnh Toàn Tập Quyển 13 (NXB Hồng Đức 2014) - Thích Trí Tịnh, 624 Trang.pdf  3.47 MB
  13  Trí Tịnh Toàn Tập Quyển 14 (NXB Hồng Đức 2014) - Thích Trí Tịnh, 648 Trang.pdf  2.74 MB
  14  Trí Tịnh Toàn Tập Quyển 15 (NXB Hồng Đức 2014) - Thích Trí Tịnh, 588 Trang.pdf  2.28 MB
  15  Trí Tịnh Toàn Tập Quyển 16 (NXB Hồng Đức 2014) - Thích Trí Tịnh, 680 Trang.pdf  2.70 MB
  16  Trí Tịnh Toàn Tập Quyển 19 (NXB Hồng Đức 2015) - Thích Trí Tịnh, 518 Trang.pdf  4.76 MB
  17  Trí Tịnh Toàn Tập Quyển 20 (NXB Hồng Đức 2015) - Thích Trí Tịnh, 1282 Trang.pdf  6.93 MB
  
  Link download
  https://drive.google.com/drive/folders/1I4c5Y6d-6w1_1LWCt5xGQlPwyN1Xpgr_
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page