Combo Ebook NXB Khai Trí - Dược Tính Chỉ Nam 1969-1970

Discussion in 'Combo Ebook Nhà Xuất Bản' started by csevenan, Mar 25, 2020.

 1. csevenan

  csevenan Member

  [​IMG]
  Combo Ebook NXB Khai Trí
  Dược Tính Chỉ Nam 1969-1970
  4 Quyển | PDF-SCAN
  -----​
  Dược Tính Chỉ Nam là bộ sách của Lãn Ông Lê Hữu Trác do soạn giả Nguyễn Văn Minh biên soạn. Bộ sách này được chia thành 4 quyển từ quyển nhất đến quyển nhất đến quyển tứ bao gồm hơn 4400 vị thuốc. Bộ sách được chia theo ABC cho dễ tra cứu để tiện việc nghiên cứu. Sách nói về tính chất của các vị thuốc và cách dùng, theo phương pháp cổ truyền dược tính được chia làm 5 loại Tân, Cam, Hàm, Toan, Khổ… Ngoài ra cón thêm ít nhiều bài thuốc, cốt để nghiên cứu cách dùng thuốc uyên thâm của người xưa còn để lại.
  Code:
  Dược Tính Chỉ Nam Quyển 1 (NXB Khai Trí 1970) - Nguyễn Văn Minh, 790 Trang.pdf
  Dược Tính Chỉ Nam Quyển 2 (NXB Khai Trí 1970) - Nguyễn Văn Minh, 756 Trang.pdf
  Dược Tính Chỉ Nam Quyển 3 (NXB Khai Trí 1970) - Nguyễn Văn Minh, 828 Trang.pdf
  Dược Tính Chỉ Nam Quyển 4 (NXB Khai Trí 1970) - Nguyễn Văn Minh, 922 Trang.pdf
  
  Nguồn: http://baochi123.info/threads/12654/
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Jul 4, 2021

Share This Page