Combo Ebook NXB Khoa Học Kỹ Thuật - Thực Vật Chí Việt Nam 2000-2007

Discussion in 'Combo Ebook Nhà Xuất Bản' started by admin, May 13, 2017.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Bộ Sách - Thực Vật Chí Việt Nam
  NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2000-2007
  Toàn Tập 11 Quyển
  --------------​
  Bộ sách được xem là một tài liệu tổng hợp rất cơ bản, mang tính chất chính thống, tin cậy về tiềm năng tài nguyên sinh vật, mức độ phong phú của sinh vật nước ta để sử dụng, đáp ứng kịp thời công cuộc phát triển kinh tế xã hội. Đồng thời cung cấp sự hiểu biết tổng thể tương đối toàn diện, chuẩn xác về các nhóm động vật, thực vật quan trọng trên đất liền, hải đảo và vùng biển Việt Nam.
  Code:
  01  Thực Vật Chí Việt Nam Quyển 1-Họ Na (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2000) - Nguyễn Tiến Bân, 341 Trang.pdf  27.93 MB
  02  Thực Vật Chí Việt Nam Quyển 2-Họ Bạc Hà (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2000) - Vũ Xuân Phương, 279 Trang.pdf  23.85 MB
  03  Thực Vật Chí Việt Nam Quyển 3-Họ Cói (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2002) - Nguyễn Khắc Khôi, 569 Trang.pdf  47.46 MB
  04  Thực Vật Chí Việt Nam Quyển 4-Họ Đơn Nem (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2002) - Trần Thị Kim Liên, 238 Trang.pdf  19.51 MB
  05  Thực Vật Chí Việt Nam Quyển 5-Họ Trúc Đào (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2007) - Trần Đình Lý, 364 Trang.pdf  59.93 MB
  06  Thực Vật Chí Việt Nam Quyển 6-Họ Cỏ Roi Ngựa (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2007) - Vũ Xuân Phương, 301 Trang.pdf  51.81 MB
  07  Thực Vật Chí Việt Nam Quyển 7-Họ Cúc (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2007) - Lê Kim Biên, 746 Trang.pdf  111.72 MB
  08  Thực Vật Chí Việt Nam Quyển 8-Bộ Hoa Loa Kèn (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2007) - Nguyễn Thị Đỏ, 510 Trang.pdf  41.86 MB
  09  Thực Vật Chí Việt Nam Quyển 9-Họ Lan (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2007) - Dương Đức Huyến, 282 Trang.pdf  85.73 MB
  10  Thực Vật Chí Việt Nam Quyển 10-Ngành Rong Lục (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2007) - Nguyễn Văn Tiến, 304 Trang.pdf  64.52 MB
  11  Thực Vật Chí Việt Nam Quyển 11-Bộ Rong Mơ (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2007) - Nguyễn Hữu Đại, 262 Trang.pdf  36.86 MB
  Nguồn: http://baochi123.info/threads/98296/
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited: Jul 2, 2021

Share This Page