Combo Ebook NXB Khoa Học Xã Hội - Đại Nam Thực Lục 1962-1978

Discussion in 'Combo Ebook Nhà Xuất Bản' started by admin, Sep 2, 2017.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Bộ Sách - Đại Nam Thực Lục
  NXB Sử Học Từ Năm 1962 Đến 1978
  38 Quyển | 1,6 GB | PDF
  --------------​
  Bộ Đại Nam thực lục chính biên được biên soạn bởi tập thể các sử quan, trong nhiều thời kỳ của Quốc sử quán, bao gồm các tác giả sau: Trương Đăng Quế (tham gia biên soạn 3 kỷ đầu), Võ Xuân Cẩn, Hà Duy Phiên, Đỗ Quang, Phạm Hữu Nghi, Tô Trân, Trần Trứ, Trương Quốc Dụng, Trương Văn Tuyển, Lâm Duy Thiếp, Trần Tiễn Thành, Phan Thanh Giản, Đỗ Đăng Đệ, Đặng Văn Kiều, Trần Khánh Tiến, Nguyễn Hữu Độ, Phan Đình Bình, Nguyễn Trọng Hợp, Trương Quang Đản, Bùi Ân Niên, Cao Xuân Dục, Cao Xuân Tiếu, Hồ Đắc Trung,...
  Vào năm 1962, Viện Sử học bắt đầu cho công bố bản dịch bộ Đại Nam thực lục, tập 1, phần Tiền biên, do Nhà xuất bản Sử học xuất bản. Sau đó đến năm 1978 (16 năm sau) thì phần Chính biên gồm 37 tập được hoàn thành với sự hợp tác của Nhà xuất bản Khoa học xã hội, kết thúc công việc xuất bản trọn bộ Đại Nam thực lục. Bản dịch lần đầu bộ Đại Nam thực lục được chia thành 38 tập (khổ 13x19cm): trong đó Tiền biên 1 tập, Chính biên 37 tập (kỷ thứ nhất đến kỷ thứ 6).
  Code:
  01  Đại Nam Thực Lục Tập 01 (NXB Sử Học 1962) - Viện Sử Học, 269 Trang.pdf  41.07 MB
  02  Đại Nam Thực Lục Tập 02 (NXB Sử Học 1963) - Viện Sử Học, 458 Trang.pdf  44.22 MB
  03  Đại Nam Thực Lục Tập 03 (NXB Sử Học 1963) - Viện Sử Học, 397 Trang.pdf  49.66 MB
  04  Đại Nam Thực Lục Tập 04 (NXB Sử Học 1963) - Viện Sử Học, 470 Trang.pdf  74.82 MB
  05  Đại Nam Thực Lục Tập 05 (NXB Khoa Học 1963) - Viện Sử Học, 296 Trang.pdf  23.51 MB
  06  Đại Nam Thực Lục Tập 06 (NXB Khoa Học 1963) - Viện Sử Học, 253 Trang.pdf  22.38 MB
  07  Đại Nam Thực Lục Tập 07 (NXB Khoa Học 1964) - Viện Sử Học, 239 Trang.pdf  39.54 MB
  08  Đại Nam Thực Lục Tập 08 (NXB Khoa Học 1964) - Viện Sử Học, 361 Trang.pdf  61.10 MB
  09  Đại Nam Thực Lục Tập 09 (NXB Khoa Học 1964) - Viện Sử Học, 360 Trang.pdf  54.45 MB
  10  Đại Nam Thực Lục Tập 10 (NXB Khoa Học 1964) - Viện Sử Học, 411 Trang.pdf  41.30 MB
  11  Đại Nam Thực Lục Tập 11 (NXB Khoa Học 1964) - Viện Sử Học, 379 Trang.pdf  37.82 MB
  12  Đại Nam Thực Lục Tập 12 (NXB Khoa Học 1965) - Viện Sử Học, 415 Trang.pdf  41.42 MB
  13  Đại Nam Thực Lục Tập 13 (NXB Khoa Học 1965) - Viện Sử Học, 422 Trang.pdf  42.32 MB
  14  Đại Nam Thực Lục Tập 14 (NXB Khoa Học 1965) - Viện Sử Học, 363 Trang.pdf  36.61 MB
  15  Đại Nam Thực Lục Tập 15 (NXB Khoa Học 1965) - Viện Sử Học, 397 Trang.pdf  63.95 MB
  16  Đại Nam Thực Lục Tập 16 (NXB Khoa Học 1966) - Viện Sử Học, 334 Trang.pdf  34.22 MB
  17  Đại Nam Thực Lục Tập 17 (NXB Khoa Học 1966) - Viện Sử Học, 330 Trang.pdf  28.43 MB
  18  Đại Nam Thực Lục Tập 18 (NXB Khoa Học 1966) - Viện Sử Học, 360 Trang.pdf  37.23 MB
  19  Đại Nam Thực Lục Tập 19 (NXB Khoa Học 1968) - Viện Sử Học, 342 Trang.pdf  30.59 MB
  20  Đại Nam Thực Lục Tập 20 (NXB Khoa Học 1968) - Viện Sử Học, 304 Trang.pdf  27.15 MB
  21  Đại Nam Thực Lục Tập 21 (NXB Khoa Học 1968) - Viện Sử Học, 297 Trang.pdf  45.34 MB
  22  Đại Nam Thực Lục Tập 22 (NXB Khoa Học 1969) - Viện Sử Học, 387 Trang.pdf  64.12 MB
  23  Đại Nam Thực Lục Tập 23 (NXB Khoa Học 1970) - Viện Sử Học, 437 Trang.pdf  40.38 MB
  24  Đại Nam Thực Lục Tập 24 (NXB Khoa Học 1971) - Viện Sử Học, 465 Trang.pdf  46.65 MB
  25  Đại Nam Thực Lục Tập 25 (NXB Khoa Học 1971) - Viện Sử Học, 403 Trang.pdf  40.28 MB
  26  Đại Nam Thực Lục Tập 26 (NXB Khoa Học 1972) - Viện Sử Học, 528 Trang.pdf  44.55 MB
  27  Đại Nam Thực Lục Tập 27 (NXB Khoa Học 1973) - Viện Sử Học, 423 Trang.pdf  67.89 MB
  28  Đại Nam Thực Lục Tập 28 (NXB Khoa Học 1973) - Viện Sử Học, 476 Trang.pdf  47.07 MB
  29  Đại Nam Thực Lục Tập 29 (NXB Khoa Học 1974) - Viện Sử Học, 350 Trang.pdf  36.58 MB
  30  Đại Nam Thực Lục Tập 30 (NXB Khoa Học 1974) - Viện Sử Học, 299 Trang.pdf  31.69 MB
  31  Đại Nam Thực Lục Tập 31 (NXB Khoa Học 1974) - Viện Sử Học, 387 Trang.pdf  38.93 MB
  32  Đại Nam Thực Lục Tập 32 (NXB Khoa Học 1975) - Viện Sử Học, 369 Trang.pdf  37.05 MB
  33  Đại Nam Thực Lục Tập 33 (NXB Khoa Học 1975) - Viện Sử Học, 362 Trang.pdf  35.02 MB
  34  Đại Nam Thực Lục Tập 34 (NXB Khoa Học 1976) - Viện Sử Học, 406 Trang.pdf  37.96 MB
  35  Đại Nam Thực Lục Tập 35 (NXB Khoa Học 1976) - Viện Sử Học, 409 Trang.pdf  39.44 MB
  36  Đại Nam Thực Lục Tập 36 (NXB Khoa Học 1976) - Viện Sử Học, 266 Trang.pdf  25.97 MB
  37  Đại Nam Thực Lục Tập 37 (NXB Khoa Học 1977) - Viện Sử Học, 324 Trang.pdf  33.32 MB
  38  Đại Nam Thực Lục Tập 38 (NXB Khoa Học 1978) - Viện Sử Học, 382 Trang.pdf  34.53 MB
  
  Link Download
  https://drive.google.com/drive/u/0/folders/14XhxG-d2jlw26qwu3PsXyQlB8Pgb8oDt
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited: Feb 5, 2018

Share This Page