Combo Ebook NXB Khoa Học Xã Hội - Niên Giám Thông Tin Khoa Học Xã Hội 2006-2013

Discussion in 'Tổng Tập Nhà Xuất Bản' started by admin, Sep 2, 2017.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Combo Ebook NXB Khoa Học Xã Hội
  Niên Giám Thông Tin Khoa Học Xã Hội 2006-2013
  13 Quyển | 800 MB
  --------------​
  Hội thảo khoa học về xây dựng “Niên giám Thông tin Khoa học xã hội” nhằm trao đổi về thực trạng, định hướng và nâng cao chất lượng nội dung của niên giám, một loại hình ấn phẩm thông tin mới, được xuất bản số đầu tiên vào năm 2006, dự kiến sẽ định kỳ thường niên ra mắt bạn đọc trong thời gian tới.Tham gia Hội thảo có các cán bộ nghiên cứu, biên tập viên, cán bộ thư viện trong Viện Thông tin Khoa học xã hội và Viện Khoa học xã hội Việt Nam. PGS.TS. Nguyễn Văn Dân, Phó viện trưởng Viện Thông tin Khoa học xã hội chủ trì hội thảo.Hội thảo đã được nghe: giới thiệu về một vài hình thức trình bày niêm giám (niên giám thống kê, niên giám hoạt động tổ chức quốc tế, niêm giám thư viện…); Mục đích của việc biên soạn niên giám (xuất phát từ nhu cầu muốn thông báo tình hình đời sống khoa học xã hội diễn ra trong từng năm tới đông đảo bạn đọc); Hình thức biên soạn niên giám… Hội thảo đã cũng được nghe nhiều ý kiến trao đổi, thảo luận cũng như một số đề xuất mới từ việc tìm kiếm tên gọi chuẩn của loại hình ấn phẩm này, cho tới việc xác định hình thức bố cục, mục đích, phạm vi, yêu cầu về mặt khoa học, và đặc biệt là những nội dung và thông tin cần được đăng tải trong ấn phẩm. Tải từng quyển tại đây: https://vietbooks.info/tags/nien-giam-thong-tin-khoa-hoc-xa-hoi-ebook-pdf/
  Code:
  01  Niên Giám Thông Tin Khoa Học Xã Hội Nước Ngoài Số 1 (NXB Khoa Học Xã Hội 2010) - Hồ Sĩ Quý, 1088 Trang.pdf  62.22 MB
  02  Niên Giám Thông Tin Khoa Học Xã Hội Nước Ngoài Số 2 (NXB Khoa Học Xã Hội 2011) - Hồ Sĩ Quý, 1004 Trang.pdf  56.06 MB
  03  Niên Giám Thông Tin Khoa Học Xã Hội Nước Ngoài Số 3 (NXB Khoa Học Xã Hội 2012) - Hồ Sĩ Quý, 1004 Trang.pdf  60.90 MB
  04  Niên Giám Thông Tin Khoa Học Xã Hội Nước Ngoài Số 4 (NXB Khoa Học Xã Hội 2012) - Hồ Sĩ Quý, 906 Trang.pdf  82.95 MB
  05  Niên Giám Thông Tin Khoa Học Xã Hội Nước Ngoài Số 5 (NXB Khoa Học Xã Hội 2013) - Hồ Sĩ Quý, 980 Trang.pdf  83.91 MB
  06  Niên Giám Thông Tin Khoa Học Xã Hội Số 1 (NXB Khoa Học Xã Hội 2006) - Nguyễn Văn Dân, 270 Trang.pdf  91.17 MB
  07  Niên Giám Thông Tin Khoa Học Xã Hội Số 2 (NXB Khoa Học Xã Hội 2007) - Nguyễn Văn Dân, 348 Trang.pdf  29.45 MB
  08  Niên Giám Thông Tin Khoa Học Xã Hội Số 3 (NXB Khoa Học Xã Hội 2008) - Nguyễn Văn Dân, 622 Trang.pdf  47.02 MB
  09  Niên Giám Thông Tin Khoa Học Xã Hội Số 4 (NXB Khoa Học Xã Hội 2009) - Nguyễn Văn Dân, 570 Trang.pdf  41.65 MB
  10  Niên Giám Thông Tin Khoa Học Xã Hội Số 5 (NXB Khoa Học Xã Hội 2010) - Nguyễn Văn Dân, 390 Trang.pdf  32.18 MB
  11  Niên Giám Thông Tin Khoa Học Xã Hội Số 6 (NXB Khoa Học Xã Hội 2011) - Nguyễn Văn Dân, 442 Trang.pdf  32.33 MB
  12  Niên Giám Thông Tin Khoa Học Xã Hội Số 7 (NXB Khoa Học Xã Hội 2013) - Hồ Sỹ Quý, 536 Trang.pdf  84.57 MB
  13  Niên Giám Thông Tin Khoa Học Xã Hội Số 8 (NXB Khoa Học Xã Hội 2013) - Hồ Sỹ Quý, 542 Trang.pdf  43.85 MB
  
  Link Download
  https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1xAxldOrry-rFpWufHcn1Xf65DoOY1L_7
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   
  Last edited: Mar 11, 2020

Share This Page