Combo Ebook NXB Khoa Học Xã Hội - Tinh Hoa Văn Học Dân Gian Người Việt 2009

Discussion in 'Combo Ebook Nhà Xuất Bản' started by admin, Sep 2, 2017.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Combo Ebook NXB Khoa Học Xã Hội
  Tinh Hoa Văn Học Dân Gian Người Việt 2009
  26 Quyển | PDF-SCAN
  --------------​
  Bộ sách Tổng tập văn học dân gian người Việt trước hết và chủ yếu được biên soạn dành cho giới nghiên cứu. Để đáp ứng nhu cầu rộng rãi của bạn đọc, được sự cho phép của Viện Khoa học xã hội Việt Nam, sự đồng ý của các soạn giả. Viện nghiên cứu Văn hóa và nhà xuất bản khoa học xã hội chủ trương trên cơ sở, đảm bảo nội dung cơ bản, lược bỏ đi phần dị bản của các tác phẩm, in thành những quyển sách có khuôn khổ và độ dày phù hợp nhằm phục vụ độc giả cả nước. Những quyển sách này nằm trong bộ sách Tinh hoa văn học dân gian người Việt. Khi từng quyển sách này đến tay bạn đọc, sau khi thưởng thức trí tuệ mẫn tiệp trong các câu tục ngữ, sự hóm hỉnh trong câu đố, sự sảng khoái trong các truyện cười, tính chất ý nhị trong các giai thoại văn học, những rung động thiết tha qua lời ca dao trữ tình….
  Code:
  01  Ca Dao Quyển 1 (NXB Khoa Học Xã Hội 2009) - Nguyễn Xuân Kính, 145 Trang.pdf  3.24 MB
  02  Ca Dao Quyển 2 (NXB Khoa Học Xã Hội 2009) - Nguyễn Xuân Kính, 252 Trang.pdf  4.66 MB
  03  Ca Dao Quyển 3 (NXB Khoa Học Xã Hội 2009) - Nguyễn Xuân Kính, 151 Trang.pdf  2.88 MB
  04  Ca Dao Quyển 4 (NXB Khoa Học Xã Hội 2009) - Nguyễn Xuân Kính, 224 Trang.pdf  3.98 MB
  05  Câu Đố Quyển 1 (NXB Khoa Học Xã Hội 2009) - Trần Đức Ngôn, 240 Trang.pdf  3.58 MB
  06  Câu Đố Quyển 2 (NXB Khoa Học Xã Hội 2009) - Trần Đức Ngôn, 232 Trang.pdf  3.64 MB
  07  Câu Đố Quyển 3 (NXB Khoa Học Xã Hội 2009) - Trần Đức Ngôn, 180 Trang.pdf  3.07 MB
  08  Truyền Thuyết Dân Gian Quyển 1 (NXB Khoa Học Xã Hội 2009) - Kiều Thu Hoạch, 267 Trang.pdf  16.22 MB
  09  Truyền Thuyết Dân Gian Quyển 2 (NXB Khoa Học Xã Hội 2009) - Kiều Thu Hoạch, 284 Trang.pdf  16.65 MB
  10  Truyền Thuyết Dân Gian Quyển 3 (NXB Khoa Học Xã Hội 2009) - Kiều Thu Hoạch, 199 Trang.pdf  14.03 MB
  11  Truyền Thuyết Dân Gian Quyển 4 (NXB Khoa Học Xã Hội 2009) - Kiều Thu Hoạch, 256 Trang.pdf  15.47 MB
  12  Truyền Thuyết Dân Gian Quyển 5 (NXB Khoa Học Xã Hội 2009) - Kiều Thu Hoạch, 274 Trang.pdf  15.79 MB
  13  Truyện Cười Quyển 1 (NXB Khoa Học Xã Hội 2009) - Nguyễn Chí Bền, 309 Trang.pdf  8.30 MB
  14  Truyện Cười Quyển 2 (NXB Khoa Học Xã Hội 2009) - Nguyễn Chí Bền, 287 Trang.pdf  7.77 MB
  15  Truyện Cười Quyển 3 (NXB Khoa Học Xã Hội 2009) - Nguyễn Chí Bền, 344 Trang.pdf  8.79 MB
  16  Truyện Ngụ Ngôn Quyển 1 (NXB Khoa Học Xã Hội 2009) - Nguyễn Xuân Kính, 217 Trang.pdf  5.93 MB
  17  Truyện Ngụ Ngôn Quyển 2 (NXB Khoa Học Xã Hội 2009) - Nguyễn Xuân Kính, 289 Trang.pdf  6.56 MB
  18  Truyện Trạng Quyển 1 (NXB Khoa Học Xã Hội 2009) - Nguyễn Chí Bền, 297 Trang.pdf  9.34 MB
  19  Truyện Trạng Quyển 2 (NXB Khoa Học Xã Hội 2009) - Nguyễn Chí Bền, 298 Trang.pdf  16.42 MB
  20  Tục Ngữ Quyển 1 (NXB Khoa Học Xã Hội 2009) - Nguyễn Xuân Kính, 218 Trang.pdf  16.29 MB
  21  Tục Ngữ Quyển 2 (NXB Khoa Học Xã Hội 2009) - Nguyễn Xuân Kính, 212 Trang.pdf  13.64 MB
  22  Tục Ngữ Quyển 3 (NXB Khoa Học Xã Hội 2009) - Nguyễn Xuân Kính, 286 Trang.pdf  18.50 MB
  23  Tục Ngữ Quyển 4 (NXB Khoa Học Xã Hội 2009) - Nguyễn Xuân Kính, 298 Trang.pdf  19.65 MB
  24  Vè Quyển 1 (NXB Khoa Học Xã Hội 2009) - Vũ Tố Hảo, 282 Trang.pdf  12.69 MB
  25  Vè Quyển 2 (NXB Khoa Học Xã Hội 2009) - Vũ Tố Hảo, 276 Trang.pdf  5.74 MB
  26  Vè Quyển 3 (NXB Khoa Học Xã Hội 2009) - Vũ Tố Hảo, 343 Trang.pdf  13.67 MB
  
  Nguồn: http://baochi123.info/threads/98310/
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited: Jul 10, 2021

Share This Page