Combo Ebook NXB Khoa Học Xã Hội - Tổng Tập Truyện Thơ Nôm 2008

Discussion in 'Combo Ebook Nhà Xuất Bản' started by nhandang123, Jun 28, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  Combo Ebook NXB Khoa Học Xã Hội
  Tổng Tập Truyện Thơ Nôm 2008
  5 Quyển | PDF-SCAN
  ------​
  "Tổng tập truyện thơ Nôm của các dân tộc thiểu số Việt Nam" được xuất bản là một trong nhiều nội dung quan trọng của Chương trình bảo quản, số hóa, nghiên cứu khai thác chữ viết cổ truyền các dân tộc thiểu số ở Việt Nam của Viện Khoa học xã hội Việt Nam do Viện Nghiên cứu Hán Nôm chủ trì. Tổng tập lần lượt xuất bản toàn bộ các truyện thơ Nôm Tày - Nùng, và các dân tộc thiểu số khác ở phía Bắc. Năm 2008 Viện Nghiên cứu Hán Nôm và Nhà xuất bản Khoa học xã hội đã xuất bản 5 tập:
  Code:
  Tổng Tập Truyện Thơ Nôm Các Dân Tộc Thiểu Số Việt Nam Tập 1-Mo Lên Trời (NXB Khoa Học Xã Hội 2008) - Hoàng Triều Ân, 345 Trang.pdf
  Tổng Tập Truyện Thơ Nôm Các Dân Tộc Thiểu Số Việt Nam Tập 2-Bioóc Lả, Pác Dảo, Toọng Tương (NXB Khoa Học Xã Hội 2008) - Hoàng Triều Ân, 394 Trang.pdf
  Tổng Tập Truyện Thơ Nôm Các Dân Tộc Thiểu Số Việt Nam Tập 3-Nho Hương, Chiêu Đức (NXB Khoa Học Xã Hội 2008) - Hoàng Triều Ân, 395 Trang.pdf
  Tổng Tập Truyện Thơ Nôm Các Dân Tộc Thiểu Số Việt Nam Tập 4-Lý Thế Khanh, Nhân Lăng (NXB Khoa Học Xã Hội 2008) - Hoàng Triều Ân, 382 Trang.pdf
  Tổng Tập Truyện Thơ Nôm Các Dân Tộc Thiểu Số Việt Nam Tập 5-Lưu Đài, Hán Xuân (NXB Khoa Học Xã Hội 2008) - Nguyễn Minh Tuân, 390 Trang.pdf
  Link download
  https://drive.google.com/drive/u/0/folders/13ZMNTqTy9ZGFQdbj3IyYjV27P1txxCy1
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Mar 18, 2020

Share This Page