Combo Ebook NXB Khoa Học Xã Hội - Tổng Tập Văn Học Việt Nam 2000

Discussion in 'Combo Ebook Nhà Xuất Bản' started by admin, Jan 22, 2020.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Combo Ebook NXB Khoa Học Xã Hội
  Tổng Tập Văn Học Việt Nam 2000
  42 Quyển | 1,3 GB
  -----------​
  Bộ sách có 42 tập (42.000 trang), bao gồm toàn bộ văn học viết Việt Nam từ thế kỷ thứ X đến năm 1945. Đây là bộ sách lớn nhất từ trước đến nay về số trang, số tập, thời gian, không gian ôm chứa, số lượng tác giả, tác phẩm, đội ngũ biên soạn, tầm tổng kết. Dưới đây là ý kiến trao đổi của báo Văn Hoá với Giáo sư Đinh Gia Khánh, Chủ tịch Hội đồng biên tập bộ sách và ông Nguyễn Cừ, Ủy viên kiêm Thư ký khoa học Hội đồng chỉ đạo biên tập.
  Code:
  01  Tổng Tập Văn Học Việt Nam Tập 01 (NXB Khoa Học Xã Hội 2000) - Nguyễn Duy Quý, 461 Trang.pdf  17.07 MB
  02  Tổng Tập Văn Học Việt Nam Tập 02 (NXB Khoa Học Xã Hội 2000) - Trần Lê Sáng, 1172 Trang.pdf  33.36 MB
  03  Tổng Tập Văn Học Việt Nam Tập 03 (NXB Khoa Học Xã Hội 2000) - Trần Lê Sáng, 1097 Trang.pdf  32.03 MB
  04  Tổng Tập Văn Học Việt Nam Tập 04 (NXB Khoa Học Xã Hội 2000) - Bùi Văn Nguyên, 1270 Trang.pdf  36.97 MB
  05  Tổng Tập Văn Học Việt Nam Tập 05 (NXB Khoa Học Xã Hội 2000) - Nguyễn Cừ, 1161 Trang.pdf  32.83 MB
  06  Tổng Tập Văn Học Việt Nam Tập 06 (NXB Khoa Học Xã Hội 2000) - Bùi Duy Tân, 859 Trang.pdf  26.80 MB
  07  Tổng Tập Văn Học Việt Nam Tập 07 (NXB Khoa Học Xã Hội 2000) - Nguyễn Lộc, 570 Trang.pdf  17.13 MB
  08  Tổng Tập Văn Học Việt Nam Tập 08 (NXB Khoa Học Xã Hội 2000) - Nguyễn Lộc, 854 Trang.pdf  27.55 MB
  09  Tổng Tập Văn Học Việt Nam Tập 09 (NXB Khoa Học Xã Hội 2000) - Trần Nghĩa, 1215 Trang.pdf  53.17 MB
  10  Tổng Tập Văn Học Việt Nam Tập 10 (NXB Khoa Học Xã Hội 2000) - Lê Văn Quán, 973 Trang.pdf  29.74 MB
  11  Tổng Tập Văn Học Việt Nam Tập 11 (NXB Khoa Học Xã Hội 2000) - Châu Hoàng Ký, 769 Trang.pdf  21.63 MB
  12  Tổng Tập Văn Học Việt Nam Tập 12 (NXB Khoa Học Xã Hội 2000) - Xuân Yến, 969 Trang.pdf  22.17 MB
  13  Tổng Tập Văn Học Việt Nam Tập 13 (NXB Khoa Học Xã Hội 2000) - Nguyễn Quang Tuân, 1462 Trang.pdf  37.17 MB
  14  Tổng Tập Văn Học Việt Nam Tập 14 (NXB Khoa Học Xã Hội 2000) - Đặng Đức Siêu, 1294 Trang.pdf  25.83 MB
  15  Tổng Tập Văn Học Việt Nam Tập 15 (NXB Khoa Học Xã Hội 2000) - Lê Trí Viễn, 1096 Trang.pdf  24.80 MB
  16  Tổng Tập Văn Học Việt Nam Tập 16 (NXB Khoa Học Xã Hội 2000) - Phan Văn Các, 894 Trang.pdf  23.45 MB
  17  Tổng Tập Văn Học Việt Nam Tập 17 (NXB Khoa Học Xã Hội 2000) - Nguyễn Xuân Huyền, 651 Trang.pdf  13.04 MB
  18  Tổng Tập Văn Học Việt Nam Tập 18 (NXB Khoa Học Xã Hội 2000) - Chương Thâu, 924 Trang.pdf  22.59 MB
  19  Tổng Tập Văn Học Việt Nam Tập 19 (NXB Khoa Học Xã Hội 2000) - Chương Thâu, 902 Trang.pdf  23.58 MB
  20  Tổng Tập Văn Học Việt Nam Tập 20 (NXB Khoa Học Xã Hội 2000) - Lê Tư Lành, 1138 Trang.pdf  32.97 MB
  21  Tổng Tập Văn Học Việt Nam Tập 21 (NXB Khoa Học Xã Hội 2000) - Nguyễn Thành, 1042 Trang.pdf  43.93 MB
  22  Tổng Tập Văn Học Việt Nam Tập 22 (NXB Khoa Học Xã Hội 2000) - Mã Giang Lân, 1299 Trang.pdf  56.73 MB
  23  Tổng Tập Văn Học Việt Nam Tập 23 (NXB Khoa Học Xã Hội 2000) - Mã Giang Lân, 1231 Trang.pdf  36.65 MB
  24  Tổng Tập Văn Học Việt Nam Tập 24 (NXB Khoa Học Xã Hội 2000) - Hà Minh Đức, 1117 Trang.pdf  36.25 MB
  25  Tổng Tập Văn Học Việt Nam Tập 25 (NXB Khoa Học Xã Hội 2000) - Hà Minh Đức, 672 Trang.pdf  18.03 MB
  26  Tổng Tập Văn Học Việt Nam Tập 26 (NXB Khoa Học Xã Hội 2000) - Hà Minh Đức, 1341 Trang.pdf  41.01 MB
  27  Tổng Tập Văn Học Việt Nam Tập 27 (NXB Khoa Học Xã Hội 2000) - Hà Minh Đức, 1108 Trang.pdf  44.73 MB
  28  Tổng Tập Văn Học Việt Nam Tập 28 (NXB Khoa Học Xã Hội 2000) - Phan Cự Đệ, 1043 Trang.pdf  42.43 MB
  29  Tổng Tập Văn Học Việt Nam Tập 29 (NXB Khoa Học Xã Hội 2000) - Nguyễn Hoành Khung, 1209 Trang.pdf  36.53 MB
  30  Tổng Tập Văn Học Việt Nam Tập 30 (NXB Khoa Học Xã Hội 2000) - Nguyễn Hoành Khung, 1066 Trang.pdf  33.47 MB
  31  Tổng Tập Văn Học Việt Nam Tập 31 (NXB Khoa Học Xã Hội 2000) - Nguyễn Hoành Khung, 1068 Trang.pdf  38.13 MB
  32  Tổng Tập Văn Học Việt Nam Tập 32 (NXB Khoa Học Xã Hội 2000) - Nguyễn Đăng Mạnh, 1178 Trang.pdf  36.78 MB
  33  Tổng Tập Văn Học Việt Nam Tập 33 (NXB Khoa Học Xã Hội 2000) - Nguyễn Đăng Mạnh, 1108 Trang.pdf  37.41 MB
  34  Tổng Tập Văn Học Việt Nam Tập 34 (NXB Khoa Học Xã Hội 2000) - Tạ Phong Châu, 615 Trang.pdf  19.31 MB
  35  Tổng Tập Văn Học Việt Nam Tập 35 (NXB Khoa Học Xã Hội 2000) - Nguyễn Thành, 937 Trang.pdf  29.27 MB
  36  Tổng Tập Văn Học Việt Nam Tập 36 (NXB Khoa Học Xã Hội 2000) - Tạ Phong Châu, 770 Trang.pdf  29.02 MB
  37  Tổng Tập Văn Học Việt Nam Tập 37 (NXB Khoa Học Xã Hội 2000) - Bùi Ngọc Trác, 699 Trang.pdf  32.59 MB
  38  Tổng Tập Văn Học Việt Nam Tập 38 (NXB Khoa Học Xã Hội 2000) - Nguyễn Khánh Toàn, 737 Trang.pdf  26.47 MB
  39  Tổng Tập Văn Học Việt Nam Tập 39 (NXB Khoa Học Xã Hội 2000) - Đặng Nghiêm Vạn, 908 Trang.pdf  30.12 MB
  40  Tổng Tập Văn Học Việt Nam Tập 40 (NXB Khoa Học Xã Hội 2000) - Đặng Nghiêm Vạn, 1170 Trang.pdf  26.77 MB
  41  Tổng Tập Văn Học Việt Nam Tập 41 (NXB Khoa Học Xã Hội 2000) - Đặng Nghiêm Vạn, 920 Trang.pdf  15.77 MB
  42  Tổng Tập Văn Học Việt Nam Tập 42 (NXB Khoa Học Xã Hội 2000) - Nguyễn Cừ, 834 Trang.pdf  14.87 MB
  
  Link download
  https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1luK-pm7dTwyCbKXybQUc47da5cICs4Gr
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited: Jan 22, 2020

Share This Page