Combo Ebook NXB Kim Đồng - 40 Năm Thực Hiện Di Chúc Bác Hồ

Discussion in 'Combo Ebook Nhà Xuất Bản' started by admin, Mar 5, 2020.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Combo Ebook NXB Kim Đồng
  40 Năm Thực Hiện Di Chúc Bác Hồ
  12 Quyển | PDF-SCAN
  ---------​
  40 năm qua (1969-2009), toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta ngày càng nhận thức sâu sắc Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh và quyết tâm triển khai thực hiện nghiêm túc, theo đúng lời dạy của Bác Hồ. Nhân dịp kỷ niệm 40 năm ( 2009) thực hiện di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh nhà xuất bản Văn hóa – Thông tin ra mắt bạn đọc cuốn 40 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
  Code:
  01  Bác Của Chúng Ta (NXB Kim Đồng 2015) - Bích Thuận, 177 Trang.pdf  10.49 MB
  02  Bác Hồ Những Ngày Đầu Ở Bắc Bộ Phủ (NXB Kim Đồng 2009) - Nhiều Tác Giả, 120 Trang.pdf  7.54 MB
  03  Bác Hồ-Người Cho Em Tất Cả (NXB Kim Đồng 2009) - Nhiều Tác Giả, 65 Trang.pdf  8.97 MB
  04  Gặp Bác Hồ Tại Chiến Khu Việt Bắc (NXB Kim Đồng 2009) - Nhiều Tác Giả, 116 Trang.pdf  7.26 MB
  05  Mười Bảy Năm Chụp Ảnh Bác Hồ (NXB Kim Đồng 2009) - Nhiều Tác Giả, 140 Trang.pdf  8.93 MB
  06  Ngày 19-5-1946 (NXB Kim Đồng 2009) - Nhiều Tác Giả, 164 Trang.pdf  9.91 MB
  07  Theo Bác Hồ Đi Chiến Dịch (NXB Kim Đồng 2009) - Nhiều Tác Giả, 120 Trang.pdf  7.89 MB
  08  Theo Chân Bác (NXB Kim Đồng 1999) - Tố Hữu, 47 Trang.pdf  21.45 MB
  09  Thư Ký Bác Hồ Kể Chuyện Tập 1-Hà Nội Đến Chiến Khu Việt Bắc (NXB Kim Đồng 2008) - Vũ Kỳ, 120 Trang.pdf  11.76 MB
  10  Thư Ký Bác Hồ Kể Chuyện Tập 2-Người Việt Nam Đầu Tiên Vào Kremli (NXB Kim Đồng 2008) - Vũ Kỳ, 108 Trang.pdf  11.26 MB
  11  Thư Ký Bác Hồ Kể Chuyện Tập 3-Vì Hạnh Phúc Trăm Năm (NXB Kim Đồng 2008) - Vũ Kỳ, 76 Trang.pdf  7.47 MB
  12  Tôi Vẽ Bác Hồ-Hồi Ký (NXB Kim Đồng 2009) - Nhiều Tác Giả, 132 Trang.pdf  7.61 MB
  
  Link download
  https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1qQbqHaXQYnGqdys_y3nIskWUAE6LM3XB
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited: Mar 5, 2020

Share This Page