Combo Ebook NXB Kim Đồng - Tủ Sách Hướng Nghiệp Nhất Nghệ Tinh 2007-2009

Discussion in 'Tổng Tập Nhà Xuất Bản' started by nhandang123, Jun 28, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator


  [​IMG] Combo Ebook NXB Kim Đồng
  Tủ Sách Hướng Nghiệp Nhất Nghệ Tinh 2007-2009
  41 Quyển | PDF-SCAN
  --------​
  Thực tế, học sinh phải chọn một nghề rồi mới chọn cơ sở đào tạo phù hợp với điều kiện, năng lực... của mình. Tuy nhiên, tại VN, một bộ phận không nhỏ lớp trẻ đi theo qui trình ngược: cố thi vào một trường đại học, một khoa nào đó có điểm tuyển vừa với năng lực của mình (thậm chí không hề biết khoa đó đào tạo cái gì), đến khi tốt nghiệp mới lo đến làm nghề gì cũng như tìm việc làm. Tình trạng ấy gây nên sự lãng phí rất lớn về cả nhân lực và của cải cho xã hội. Tủ sách hướng nghiệp Nhất nghệ tinh của NXB Kim Đồng, cũng bởi vậy, đã được báo Sinh Viên VN “chấm” “Điểm mười cho ý tưởng”.
  Tính đến tháng 3-2005, Tủ sách hướng nghiệp Nhất nghệ tinh đã giới thiệu được 30 ngành nghề khác nhau đến các độc giả trẻ tuổi. Để tạo sự sinh động, thú vị, tủ sách kết cấu như một đoàn tàu hướng đến tương lai. Mỗi cuốn sách là một toa tàu chứa đựng một ngành nghề. Qua chín hàng ghế, người đọc sẽ lần lượt khám phá về nghề nghiệp. Thông tin được trình bày cô đúc, dễ hiểu, tập trung vào những vấn đề cần quan tâm: Ngành, nghề đó là gì? Trong ngành, nghề đó bạn làm gì? Bạn sẽ làm việc ở đâu? Những thuận lợi, thách thức của nghề nghiệp? Những phẩm chất cần thiết trong nghề nghiệp này? Học ngành, nghề ấy ở đâu?
  Code:
  01  Lĩnh Vực Chứng Khoán (NXB Kim Đồng 2009) - Nhiều Tác Giả, 66 Trang.pdf  
  02  Nghề Biên Kịch (NXB Kim Đồng 2009) - Nhiều Tác Giả, 64 Trang.pdf 
  03  Nghề Bán Hàng (NXB Kim Đồng 2009) - Nhiều Tác Giả, 64 Trang.pdf 
  04  Nghề Báo (NXB Kim Đồng 2009) - Nhiều Tác Giả, 64 Trang.pdf 
  05  Nghề Bộ Đội (NXB Kim Đồng 2009) - Nguyễn Thắng Vu, 62 Trang.pdf 
  06  Nghề Công An (NXB Kim Đồng 2009) - Nguyễn Thắng Vu, 62 Trang.pdf 
  07  Nghề Diễn Viên (NXB Kim Đồng 2009) - Nhiều Tác Giả, 62 Trang.pdf 
  08  Nghề Dược (NXB Kim Đồng 2009) - Nguyễn Thắng Vu, 62 Trang.pdf 
  09  Nghề Kiến Trúc (NXB Kim Đồng 2009) - Nguyễn Thắng Vu, 62 Trang.pdf 
  10  Nghề Kiểm Toán (NXB Kim Đồng 2009) - Nguyễn Thắng Vu, 62 Trang.pdf 
  11  Nghề Kế Toán (NXB Kim Đồng 2009) - Nguyễn Thắng Vu, 64 Trang.pdf 
  12  Nghề Luật (NXB Kim Đồng 2009) - Nguyễn Thắng Vu, 62 Trang.pdf 
  13  Nghề Marketing (NXB Kim Đồng 2009) - Nhiều Tác Giả, 64 Trang.pdf 
  14  Nghề MC Dẫn Chương Trình (NXB Kim Đồng 2009) - Nhiều Tác Giả, 60 Trang.pdf 
  15  Nghề Môi Trường (NXB Kim Đồng 2009) - Nguyễn Thắng Vu, 62 Trang.pdf 
  16  Nghề Ngoại Giao (NXB Kim Đồng 2009) - Nguyễn Thắng Vu, 64 Trang.pdf 
  17  Nghề Ngân Hàng (NXB Kim Đồng 2009) - Nhiều Tác Giả, 64 Trang.pdf 
  18  Nghề Phiên Dịch (NXB Kim Đồng 2009) - Nguyễn Thắng Vu, 64 Trang.pdf 
  19  Nghề Phục Chế (NXB Kim Đồng 2009) - Nguyễn Thắng Vu, 64 Trang.pdf 
  20  Nghề PR Quan Hệ Công Chúng (NXB Kim Đồng 2009) - Nhiều Tác Giả, 64 Trang.pdf 
  21  Nghề Quay Phim (NXB Kim Đồng 2009) - Nguyễn Thắng Vu, 62 Trang.pdf 
  22  Nghề Quảng Cáo (NXB Kim Đồng 2009) - Nguyễn Thắng Vu, 62 Trang.pdf 
  23  Nghề Sư Phạm (NXB Kim Đồng 2009) - Nguyễn Thắng Vu, 62 Trang.pdf 
  24  Nghề Thiết Kế (NXB Kim Đồng 2009) - Nhiều Tác Giả, 64 Trang.pdf 
  25  Nghề Thiết Kế Thời Trang (NXB Kim Đồng 2009) - Nguyễn Thắng Vu, 76 Trang.pdf 
  26  Nghề Trang Trí Nội Thất (NXB Kim Đồng 2009) - Nhiều Tác Giả, 64 Trang.pdf 
  27  Nghề Y (NXB Kim Đồng 2009) - Nguyễn Thắng Vu, 62 Trang.pdf 
  28  Nghề Đạo Diễn (NXB Kim Đồng 2009) - Nhiều Tác Giả, 64 Trang.pdf 
  29  Ngành Công Nghệ Hóa Học (NXB Kim Đồng 2009) - Nguyễn Thắng Vu, 72 Trang.pdf 
  30  Ngành Công Nghệ Nano (NXB Kim Đồng 2009) - Nguyễn Thắng Vu, 64 Trang.pdf 
  31  Ngành Công Nghệ Thông Tin (NXB Kim Đồng 2009) - Nhiều Tác Giả, 62 Trang.pdf 
  32  Ngành Du Lịch (NXB Kim Đồng 2009) - Nguyễn Thắng Vu, 64 Trang.pdf 
  33  Ngành Kinh Tế Và Quản Lý (NXB Kim Đồng 2009) - Nhiều Tác Giả, 64 Trang.pdf 
  34  Ngành Lọc Hóa Dầu (NXB Kim Đồng 2009) - Nguyễn Thắng Vu, 64 Trang.pdf 
  35  Ngành Mỹ Thuật Đa Phương Tiện (NXB Kim Đồng 2009) - Nhiều Tác Giả, 64 Trang.pdf 
  36  Ngành Phát Triển Phần Mềm (NXB Kim Đồng 2009) - Nguyễn Thắng Vu, 62 Trang.pdf 
  37  Ngành Quản Trị Kinh Doanh (NXB Kim Đồng 2009) - Nhiều Tác Giả, 64 Trang.pdf 
  38  Ngành Thuế (NXB Kim Đồng 2009) - Nguyễn Thắng Vu, 66 Trang.pdf 
  39  Ngành Xuất Bản (NXB Kim Đồng 2009) - Nguyễn Thắng Vu, 64 Trang.pdf 
  40  Ngành Điện Tử Viễn Thông (NXB Kim Đồng 2009) - Nhiều Tác Giả, 62 Trang.pdf 
  41  Tôi Chọn Nghề (NXB Kim Đồng 2007) - Nguyễn Thắng Vu, 194 Trang.pdf 
  
  Nguồn: http://baochi123.info/threads/98289/

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Jun 26, 2021

Share This Page