Combo Ebook NXB Nhật Nam - Hai Bà Đánh Giặc 1936

Discussion in 'Combo Ebook Nhà Xuất Bản' started by admin, Jul 4, 2020.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Combo Ebook NXB Nhật Nam
  Hai Bà Đánh Giặc 1936
  24 Files | PDF-SCAN
  --------​
  Lương y Nguyễn Tử Siêu hoạt động trong lĩnh vực viết văn dạy học và làm nghề đông y. Về viết văn, chuyên về lịch sử, tiểu thuyết, thời gian 20 năm ( 1925-1945 ) đã xuất bản hơn 20 cuốn với nội dung cổ vũ lòng yêu nước, chống cường quyền ngoại xâm, tiêu biểu như cuốn Tiếng sấm đêm đông, Hai bà đánh giặc, Vua bà Triệu, Vua Bố Cái, Đinh Tiên Hoàng, Việt Thanh chiến sử, Trần Nguyên chiến kỷ....Có những cuốn bị thực dân Pháp và chính quyền đương thời tịch thu, cấm lưu hành, bản thân tác giả bị quản thúc ở nguyên quán. Trong thời gian bị quản thúc, Ông vừa viết văn, vừa dạy học, vừa làm nghề Đông Y và viết, dịch hơn 20 cuốn sách Đông Y mang bút danh Nguyễn An Nhân, đó là những tác phẩm y dược học quí. Tiêu biểu như các bộ: Y học tùng thư, Sách thuốc trẻ em, Sách thuốc phụ nữ, Châm cứu sơ bộ thực hành và các sách dịch như Hoàng Đế nội kinh, Ngoại cảm thông trị, Khôn hoá Thái chân, Tân châm cứu học...đã được nhiều người tìm đọc và áp dụng, sau này đã trở thành những lương y có tài năng, có tiếng tăm. Cuốn Tử Siêu Y Thoại là tác phẩm cuối cùng của tác giả.Ngoài công việc viết văn, viết và dịch sách Đông Y, Dược học và hành nghề đông y, Ông từng tham gia Chủ tịch mặt trận Liên Việt tỉnh Sơn Tây, Phó chủ tịch Uỷ ban kháng chiến hành chính tỉnh Sơn Tây, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Đông Y Việt nam các khoá 1 và 2 ( 1957- 1965 ).
  Code:
  01  Hai Bà Đánh Giặc Cuốn 01 (NXB Nhật Nam 1936) - Nguyễn Tử Siêu, 16 Trang.pdf  3.16 MB
  02  Hai Bà Đánh Giặc Cuốn 02 (NXB Nhật Nam 1936) - Nguyễn Tử Siêu, 16 Trang.pdf  3.07 MB
  03  Hai Bà Đánh Giặc Cuốn 03 (NXB Nhật Nam 1936) - Nguyễn Tử Siêu, 16 Trang.pdf  3.36 MB
  04  Hai Bà Đánh Giặc Cuốn 04 (NXB Nhật Nam 1936) - Nguyễn Tử Siêu, 16 Trang.pdf  3.32 MB
  05  Hai Bà Đánh Giặc Cuốn 05 (NXB Nhật Nam 1936) - Nguyễn Tử Siêu, 16 Trang.pdf  3.42 MB
  06  Hai Bà Đánh Giặc Cuốn 06 (NXB Nhật Nam 1936) - Nguyễn Tử Siêu, 16 Trang.pdf  3.39 MB
  07  Hai Bà Đánh Giặc Cuốn 07 (NXB Nhật Nam 1936) - Nguyễn Tử Siêu, 16 Trang.pdf  3.35 MB
  08  Hai Bà Đánh Giặc Cuốn 08 (NXB Nhật Nam 1936) - Nguyễn Tử Siêu, 14 Trang.pdf  2.80 MB
  09  Hai Bà Đánh Giặc Cuốn 09 (NXB Nhật Nam 1936) - Nguyễn Tử Siêu, 16 Trang.pdf  3.23 MB
  10  Hai Bà Đánh Giặc Cuốn 10 (NXB Nhật Nam 1936) - Nguyễn Tử Siêu, 16 Trang.pdf  3.16 MB
  11  Hai Bà Đánh Giặc Cuốn 11 (NXB Nhật Nam 1936) - Nguyễn Tử Siêu, 16 Trang.pdf  3.20 MB
  12  Hai Bà Đánh Giặc Cuốn 12 (NXB Nhật Nam 1936) - Nguyễn Tử Siêu, 16 Trang.pdf  3.08 MB
  13  Hai Bà Đánh Giặc Cuốn 13 (NXB Nhật Nam 1936) - Nguyễn Tử Siêu, 16 Trang.pdf  3.15 MB
  14  Hai Bà Đánh Giặc Cuốn 14 (NXB Nhật Nam 1936) - Nguyễn Tử Siêu, 16 Trang.pdf  3.14 MB
  15  Hai Bà Đánh Giặc Cuốn 15 (NXB Nhật Nam 1936) - Nguyễn Tử Siêu, 16 Trang.pdf  2.71 MB
  16  Hai Bà Đánh Giặc Cuốn 16 (NXB Nhật Nam 1936) - Nguyễn Tử Siêu, 16 Trang.pdf  2.88 MB
  17  Hai Bà Đánh Giặc Cuốn 17 (NXB Nhật Nam 1936) - Nguyễn Tử Siêu, 16 Trang.pdf  2.84 MB
  18  Hai Bà Đánh Giặc Cuốn 18 (NXB Nhật Nam 1936) - Nguyễn Tử Siêu, 16 Trang.pdf  3.04 MB
  19  Hai Bà Đánh Giặc Cuốn 19 (NXB Nhật Nam 1936) - Nguyễn Tử Siêu, 16 Trang.pdf  2.78 MB
  20  Hai Bà Đánh Giặc Cuốn 20 (NXB Nhật Nam 1936) - Nguyễn Tử Siêu, 16 Trang.pdf  2.99 MB
  21  Hai Bà Đánh Giặc Cuốn 21 (NXB Nhật Nam 1936) - Nguyễn Tử Siêu, 16 Trang.pdf  3.01 MB
  22  Hai Bà Đánh Giặc Cuốn 22 (NXB Nhật Nam 1936) - Nguyễn Tử Siêu, 16 Trang.pdf  2.95 MB
  23  Hai Bà Đánh Giặc Cuốn 23 (NXB Nhật Nam 1936) - Nguyễn Tử Siêu, 16 Trang.pdf  3.41 MB
  24  Hai Bà Đánh Giặc Cuốn 24 (NXB Nhật Nam 1936) - Nguyễn Tử Siêu, 16 Trang.pdf  3.22 MB
  
  Link download
  https://drive.google.com/drive/folders/1zfX-h368ncvKOYnhnX-GEaR6zEl4Dnbx
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page