Combo Ebook NXB Nông Nghiệp - 100 Nghề Cho Nông Dân 2008-2012

Discussion in 'Combo Ebook Nhà Xuất Bản' started by admin, May 2, 2015.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Combo Ebook NXB Nông Nghiệp
  100 Nghề Cho Nông Dân 2008-2012
  44 Quyển | PDF-SCAN
  -------​
  Trong xu thế hội nhập, nông dân ta phải có nhiều cố gắng hơn nữa để xóa đói giảm nghèo và từng bước đưa nông thôn vươn lên, tiến kịp với các nước trong khu vực và trên thế giới. Để làm được việc này, chúng ta phải đưa nhanh các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Muốn vậy, nông dân phải đọc, phải học, phải gặp gỡ và trao đối với các nhà khoa học để thu nhận kiến thức. Đồng chí Nguyễn Lân Hùng - Tổng thư ký Hội các ngành Sinh học Việt Nam đã vận động và tổ chức để đông đảo các nhà khoa học giỏi và giàu kinh nghiệm tham gia viết bộ sách gồm 100 cuốn nhằm dạy 100 nghề cho nông dân, trong đó có nghề trồng bông…
  Code:
  01  100 Nghề Cho Nông Dân Quyển 01-Nghề Nuôi Lợn Rừng (NXB Nông Nghiệp 2009) - Nguyễn Lân Hùng, 56 Trang .pdf
  02  100 Nghề Cho Nông Dân Quyển 02-Nghề Nuôi Lươn (NXB Nông Nghiệp 2010) - Nguyễn Lân Hùng, 44 Trang.pdf
  03  100 Nghề Cho Nông Dân Quyển 03-Nghề Nuôi Nhím (NXB Nông Nghiệp 2010) - Nguyễn Lân Hùng, 50 Trang.pdf
  04  100 Nghề Cho Nông Dân Quyển 04-Nghề Nuôi Dế (NXB Nông Nghiệp 2010) - Nguyễn Lân Hùng, 36 Trang .pdf
  05  100 Nghề Cho Nông Dân Quyển 05-Nghề Nuôi Nhông Cát (NXB Nông Nghiệp 2010) - Nguyễn Lân Hùng, 37 Trang.pdf
  06  100 Nghề Cho Nông Dân Quyển 06-Nghề Trồng Cây Ca Cao (NXB Nông Nghiệp 2008) - Nguyễn Văn Uyển, 29 Trang.pdf
  07  100 Nghề Cho Nông Dân Quyển 07-Nghề Trồng Cây Lâm Nghiệp Đa Tác Dụng (NXB Nông Nghiệp 2009) - Ngô Đức Hiệp, 48 Trang.pdf
  08  100 Nghề Cho Nông Dân Quyển 08-Nghề Nuôi Hươu (NXB Nông Nghiệp 2009) - Đỗ Kim Tuyên, 66 Trang.pdf
  09  100 Nghề Cho Nông Dân Quyển 09-Nghề Ấp Trứng Gia Cầm (NXB Nông Nghiệp 2009) - Bạch Thị Thanh Dân, 53 Trang.pdf
  10  100 Nghề Cho Nông Dân Quyển 10-Nghề Trồng Cà Phê (NXB Nông Nghiệp 2009) - Đoàn Triệu Nhạn, 50 Trang .pdf
  11  100 Nghề Cho Nông Dân Quyển 11-Nghề Nuôi Ong Mật (NXB Nông Nghiệp 2011) - Nguyễn Văn Khang, 52 Trang.pdf
  12  100 Nghề Cho Nông Dân Quyển 12-Nghề Nuôi Rắn Hổ Mang (NXB Nông Nghiệp 2008) - Ngô Thị Kim, 52 Trang.pdf
  13  100 Nghề Cho Nông Dân Quyển 13-Nghề Nuôi Rắn Ri Voi (NXB Nông Nghiệp 2010) - Lê Hùng Minh, 50 Trang .pdf
  14  100 Nghề Cho Nông Dân Quyển 14-Nghề Chăn Nuôi Ngan An Toàn Sinh Học (NXB Nông Nghiệp 2009) - Phùng Đức Tiến, 50 Trang.pdf
  15  100 Nghề Cho Nông Dân Quyển 15-Nghề Chăn Nuôi Gà Thịt (NXB Nông Nghiệp 2011) - Phùng Đức Tiến, 55 Trang.pdf
  16  100 Nghề Cho Nông Dân Quyển 16-Nghề Nuôi Bò Sữa (NXB Nông Nghiệp 2010) - Phùng Quốc Quảng, 79 Trang.pdf
  17  100 Nghề Cho Nông Dân Quyển 17-Nghề Nuôi Bò Thịt (NXB Nông Nghiệp 2009) - Đỗ Kim Tuyên, 82 Trang .pdf
  18  100 Nghề Cho Nông Dân Quyển 18-Nghề Chăn Nuôi Đà Điểu (NXB Nông Nghiệp 2010) - Phùng Đức Tiến, 40 Trang .pdf
  19  100 Nghề Cho Nông Dân Quyển 19-Nghề Chăn Nuôi Dê (NXB Nông Nghiệp 2009) - Phùng Quốc Quảng, 53 Trang .pdf
  20  100 Nghề Cho Nông Dân Quyển 20-Nghề Chăn Nuôi Gà Hướng Trứng (NXB Nông Nghiệp 2010) - Phùng Đức Tiến, 62 Trang.pdf
  21  100 Nghề Cho Nông Dân Quyển 20-Nghề Chăn Nuôi Gà Hướng Trứng (NXB Nông Nghiệp 2011) - Phùng Đức Tiến, 63 Trang .pdf
  22  100 Nghề Cho Nông Dân Quyển 22-Nghề Nuôi Lợn Thịt (NXB Nông Nghiệp 2010) - Phùng Thị Vân, 59 Trang .pdf
  23  100 Nghề Cho Nông Dân Quyển 23-Nghề Nuôi Ngựa (NXB Nông Nghiệp 2009) - Đặc Đình Hanh, 93 Trang .pdf
  24  100 Nghề Cho Nông Dân Quyển 24-Nghề Nuôi Trâu (NXB Nông Nghiệp 2010) - Đỗ Kim Tuyên, 57 Trang .pdf
  25  100 Nghề Cho Nông Dân Quyển 25-Nghề Trồng Cây Mắc-Ca (NXB Nông Nghiệp 2009) - Nguyễn Công Tạn, 49 Trang.pdf
  26  100 Nghề Cho Nông Dân Quyển 26-Nghề Sản Xuất Khí Sinh Học (NXB Nông Nghiệp 2009) - Nguyễn Quang Khải, 76 Trang.pdf
  27  100 Nghề Cho Nông Dân Quyển 27-Nghề Nuôi Ếch (NXB Nông Nghiệp 2009) - Nguyễn Lân Hùng, 49 Trang.pdf
  28  100 Nghề Cho Nông Dân Quyển 27-Nghề Nuôi Ếch (NXB Nông Nghiệp 2010) - Nguyễn Lân Hùng, 49 Trang.pdf
  29  100 Nghề Cho Nông Dân Quyển 28-Nghề Nuôi Cầy Hương (NXB Nông Nghiệp 2010) - Nguyễn Lân Hùng, 47 Trang .pdf
  30  100 Nghề Cho Nông Dân Quyển 28-Nghề Nuôi Giun Đất (NXB Nông Nghiệp 2010) - Nguyễn Lân Hùng, 41 Trang.pdf
  31  100 Nghề Cho Nông Dân Quyển 29-Nghề Trồng Nấm Mùa Hè (NXB Nông Nghiệp 2011) - Nguyễn Lân Hùng, 51 Trang.pdf
  32  100 Nghề Cho Nông Dân Quyển 32-Nghề Nuôi Chim Bồ Câu (NXB Nông Nghiệp 2012) - Nguyễn Duy Điều, 53 Trang.pdf
  33  100 Nghề Cho Nông Dân Quyển 33-Nghề Nuôi Gà H' Mông Và Gà Ác (NXB Nông Nghiệp 2010) - Phùng Đức Tiến, 62 Trang.pdf
  34  100 Nghề Cho Nông Dân Quyển 34-Nghề Phối Giống Nhân Tạo Bò (NXB Nông Nghiệp 2010) - Hà Văn Chiêu, 85 Trang .pdf
  35  100 Nghề Cho Nông Dân Quyển 35-Nghề Trồng Bông (NXB Nông Nghiệp 2011) - Dương Xuân Diệu, 45 Trang.pdf
  36  100 Nghề Cho Nông Dân Quyển 36-Nghề Trồng Nho (NXB Nông Nghiệp 2012) - Lê Trọng Tình, 41 Trang.pdf
  37  100 Nghề Cho Nông Dân Quyển 37-Nghề Nuôi Chim Yến (NXB Nông Nghiệp 2012) - Lê Võ Định Tường, 89 Trang.pdf
  38  100 Nghề Cho Nông Dân Quyển 38-Nghề Nuôi Rồng Đất (NXB Nông Nghiệp 2012) - Ngô Đắc Chứng, 41 Trang.pdf
  39  100 Nghề Cho Nông Dân Quyển 39-Nghề Nuôi Cá Rô Đồng (NXB Nông Nghiệp 2012) - Phạm Văn Khánh, 41 Trang.pdf
  40  100 Nghề Cho Nông Dân Quyển 40-Nghề Nuôi Cá Thát Lát Và Cá Nàng Hai (NXB Nông Nghiệp 2012) - Phạm Văn Khánh, 65 Trang.pdf
  41  100 Nghề Cho Nông Dân Quyển 41-Nghề Nuôi Thương Phẩm Các Loài Cá Lóc (NXB Nông Nghiệp 2012) - Phạm Văn Khánh, 43 Trang.pdf
  42  100 Nghề Cho Nông Dân Quyển 42-Nghề Nuôi Cá Hô (NXB Nông Nghiệp 2012) - Phạm Văn Khánh, 69 Trang.pdf
  43  100 Nghề Cho Nông Dân Quyển 43-Nghề Nuôi Cá Rô Phi Và Cá Điêu Hồng (NXB Nông Nghiệp 2012) - Phạm Văn Khánh, 53 Trang.pdf
  44  100 Nghề Cho Nông Dân Quyển 44-Nghề Trồng Cao Su (NXB Nông Nghiệp 2012) - Lê Trọng Tình, 101 Trang.pdf
  
  Link Download
  https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1OrMYorNqpRoPKSJJ5ZDVLZyNxVhUI1ng
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited: Mar 23, 2020

Share This Page