Combo Ebook NXB Phú Văn Đường - Tẩu Mã Xuân Thu 1928

Discussion in 'Combo Ebook Nhà Xuất Bản' started by thaoanh12, Oct 1, 2020.

 1. thaoanh12

  thaoanh12 Member

  [​IMG]
  Combo Ebook NXB Phú Văn Đường
  Tẩu Mã Xuân Thu 1928
  18 Quyển | PDF
  ----------​
  Xuân Thu (chữ Trung Quốc: 春秋時代; Hán Việt: Xuân Thu thời đại, bính âm: Chūnqiū Shídài) là tên gọi một giai đoạn lịch sử từ 771 đến 476 TCN trong lịch sử Trung Quốc. Tên của nó bắt nguồn từ cuốn Kinh Xuân Thu (Biên niên sử Xuân Thu), một cuốn sử mà theo truyền thống thường được coi là của Khổng Tử. Ở giai đoạn Xuân Thu, quyền lực được tập trung hoá. Giai đoạn này xảy ra rất nhiều các trận chiến và sự sáp nhập khoảng 170 nước nhỏ. Sự sụp đổ dần dần của giới thượng lưu dẫn tới sự mở rộng học hành; trí thức gia tăng lại thúc đẩy tự do tư tưởng và tiến bộ kỹ thuật. Tiếp sau giai đoạn này là thời Chiến Quốc. Tải trọn bộ miễn phí tại đây!
  Code:
  01  Tẩu Mã Xuân Thu Quyển 01 (NXB Phú Văn Đường 1928) - Đào Phố, 20 Trang.pdf  3.23 MB
  02  Tẩu Mã Xuân Thu Quyển 02 (NXB Phú Văn Đường 1928) - Đào Phố, 20 Trang.pdf  3.23 MB
  03  Tẩu Mã Xuân Thu Quyển 03 (NXB Phú Văn Đường 1928) - Đào Phố, 20 Trang.pdf  3.20 MB
  04  Tẩu Mã Xuân Thu Quyển 04 (NXB Phú Văn Đường 1928) - Đào Phố, 20 Trang.pdf  3.23 MB
  05  Tẩu Mã Xuân Thu Quyển 05 (NXB Phú Văn Đường 1928) - Đào Phố, 20 Trang.pdf  3.27 MB
  06  Tẩu Mã Xuân Thu Quyển 06 (NXB Phú Văn Đường 1928) - Đào Phố, 20 Trang.pdf  3.45 MB
  07  Tẩu Mã Xuân Thu Quyển 07 (NXB Phú Văn Đường 1928) - Đào Phố, 20 Trang.pdf  3.44 MB
  08  Tẩu Mã Xuân Thu Quyển 08 (NXB Phú Văn Đường 1928) - Đào Phố, 20 Trang.pdf  3.33 MB
  09  Tẩu Mã Xuân Thu Quyển 09 (NXB Phú Văn Đường 1928) - Đào Phố, 20 Trang.pdf  3.34 MB
  10  Tẩu Mã Xuân Thu Quyển 10 (NXB Phú Văn Đường 1928) - Đào Phố, 20 Trang.pdf  3.21 MB
  11  Tẩu Mã Xuân Thu Quyển 11 (NXB Phú Văn Đường 1928) - Đào Phố, 20 Trang.pdf  3.64 MB
  12  Tẩu Mã Xuân Thu Quyển 12 (NXB Phú Văn Đường 1928) - Đào Phố, 20 Trang.pdf  3.36 MB
  13  Tẩu Mã Xuân Thu Quyển 13 (NXB Phú Văn Đường 1928) - Đào Phố, 20 Trang.pdf  3.52 MB
  14  Tẩu Mã Xuân Thu Quyển 14 (NXB Phú Văn Đường 1928) - Đào Phố, 20 Trang.pdf  3.52 MB
  15  Tẩu Mã Xuân Thu Quyển 15 (NXB Phú Văn Đường 1928) - Đào Phố, 20 Trang.pdf  3.35 MB
  16  Tẩu Mã Xuân Thu Quyển 16 (NXB Phú Văn Đường 1928) - Đào Phố, 20 Trang.pdf  3.79 MB
  17  Tẩu Mã Xuân Thu Quyển 17 (NXB Phú Văn Đường 1928) - Đào Phố, 20 Trang.pdf  3.32 MB
  18  Tẩu Mã Xuân Thu Quyển 18 (NXB Phú Văn Đường 1928) - Đào Phố, 18 Trang.pdf  3.40 MB
  
  Link download
  https://drive.google.com/drive/folders/1iNbZj66S60K0yg1BPVUQOrl-JNU7HIDz
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Dec 25, 2020

Share This Page