Combo Ebook NXB Tân Việt - Cổ Văn Việt Nam 1950-1968

Discussion in 'Combo Ebook Nhà Xuất Bản' started by admin, Mar 9, 2020.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Combo Ebook NXB Tân Việt
  Cổ Văn Việt Nam 1950-1968
  20 Quyển | PDF-SCAN
  --------​
  Truyện nôm khuyết danh được coi là vốn di sản cổ văn rất đồ sộ và giá trị do cha ông xưa sáng tạo, lưu truyền đến ngày nay.Đây là loại truyện thơ, có thể coi là loại tiểu thuyết bằng thơ, viết bằng chữ Nôm, không ghi tên tác giả (khuyết danh), một trong những di sản văn hóa thành văn rất quý hiếm của dân tộc ta. NXB Tân Việt xuất bản và giới thiệu đến quý độc giả.
  Code:
  01  Bích Câu Kỳ Ngộ (NXB Tân Việt 1952) - Vô Danh Thị, 60 Trang.pdf  7.62 MB
  02  Bần Nữ Thán (NXB Á Châu 1931) - Hoàng Vân Hà, 24 Trang.pdf  2.79 MB
  03  Chinh Phụ Ngâm Khúc (NXB Tân Việt 1950) - Đặng Trần Côn, 176 Trang.pdf  72.26 MB
  04  Cung Oán Ngâm Khúc (NXB Tân Việt 1950) - Ôn Như Hầu, 102 Trang.pdf  23.77 MB
  05  Cung Oán Ngâm Khúc (NXB Tân Việt 1950) - Ôn Như Hầu, 96 Trang.pdf  1.47 MB
  06  Gia Huấn Ca (NXB Tân Việt 1952) - Nguyễn Trãi, 45 Trang.pdf  5.72 MB
  07  Gia Huấn Ca (NXB Tân Việt 1974) - Nguyễn Trãi, 50 Trang.pdf  1.54 MB
  08  Hoa Điểu Tranh Năng (NXB Tân Việt 1950) - Vô Danh Thị, 26 Trang.pdf  3.41 MB
  09  Lục Súc Tranh Công (NXB Tân Việt 1952) - Vô Danh Thị, 36 Trang.pdf  1.19 MB
  10  Lục Vân Tiên (NXB Tân Việt 1968) - Đồ Chiểu, 163 Trang.pdf  5.41 MB
  11  Nguyễn Cư Trinh Với Quyền Sãi Vãi (NXB Tân Việt 1951) - Lê Ngọc Trụ, 148 Trang.pdf  4.36 MB
  12  Ngư Triều Vấn Đáp Y Thuật (NXB Tân Việt 1952) - Đồ Chiểu, 411 Trang.pdf  25.52 MB
  13  Nhị Thập Tứ Hiếu (NXB Tân Việt 1952) - Lý Văn Phức, 65 Trang.pdf  8.54 MB
  14  Nữ Tú Tài (NXB Á Châu 1970) - Vô Danh Thị, 57 Trang.pdf  4.99 MB
  15  Nữ Tú Tài Và Bần Nữ Thán (NXB Tân Việt 1952) - Vô Danh Thị, 85 Trang.pdf  11.77 MB
  16  Quan Âm Thị Kính (NXB Tân Việt 1953) - Đinh Gia Thuyết, 77 Trang.pdf  6.90 MB
  17  Truyện Nhị Độ Mai (NXB Xuân Thu 1976) - Đinh Gia Thuyết, 169 Trang.pdf  44.35 MB
  18  Truyện Phan Trần (NXB Tân Việt 1956) - Đinh Gia Thuyết, 78 Trang.pdf  6.51 MB
  19  Truyện Trinh Thử (NXB Tân Việt 1956) - Hồ Huyền Quy, 63 Trang.pdf  0.87 MB
  20  Truyện Trê Cóc (NXB Tân Việt 1955) - Vô Danh Thị, 40 Trang.pdf  16.52 MB
  
  Nguồn: http://baochi123.info/threads/98294/
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited: Jul 2, 2021

Share This Page