Combo Ebook NXB Thuận Hóa - Những Người Bạn Cố Đô Huế 1997-2006

Discussion in 'Tổng Tập Nhà Xuất Bản' started by nhandang123, Jun 30, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  Combo Ebook NXB Thuận Hóa
  Những Người Bạn Cố Đô Huế 1997-2006
  16 Quyển | PDF-SCAN
  ------------​
  “Những người bạn cố đô Huế” do NXB Thuận Hóa ấn hành là bản dịch tiếng Việt của bộ tạp chí viết bằng tiếng Pháp Bulletin des amis du veux Huế (B.A.V.H), là ấn phẩm của Hội Đô thành Hiếu cổ do linh mục Léopold Cadière làm chủ bút. Đây là tạp chí khoa học nổi tiếng có giá trị nhất, chuyên viết về các vấn đề văn hóa, nghệ thuật, lịch sử, tôn giáo, phong tục, mỹ thuật, ngôn ngữ… của Huế và Việt Nam. Với dung lượng đồ sộ, công phu trong nghiên cứu, tạp chí đã gây được tiếng vang lớn, được độc giả là giới trí thức khắp Đông Phương thời đó tán thưởng. Cho đến nay, tất cả các nhà nghiên cứu, văn hóa lịch sử Huế trong cả nước đều lấy tạp chí B.A.V.H làm tài liệu tham khảo chính khi viết sách, viết báo, làm luận văn hoặc đề tài nghiên cứu. Bản dịch tiếng việt của tạp chí này gồm 30 tập
  Code:
  01  Những Người Bạn Cố Đô Huế Tập 01-1914 (NXB Thuận Hóa 1997) - Đặng Như Tùng, 369 Trang.pdf  6.81 MB
  02  Những Người Bạn Cố Đô Huế Tập 02-1915 (NXB Thuận Hóa 2018) - Đặng Như Tùng, 551 Trang.pdf  77.92 MB
  03  Những Người Bạn Cố Đô Huế Tập 03-1916 (NXB Thuận Hóa 2017) - Đặng Như Tùng, 528 Trang.pdf  81.91 MB
  04  Những Người Bạn Cố Đô Huế Tập 04-1917 (NXB Thuận Hóa 1998) - Đặng Như Tùng, 358 Trang.pdf  13.93 MB
  05  Những Người Bạn Cố Đô Huế Tập 05-1918 (NXB Thuận Hóa 1998) - Đặng Như Tùng, 364 Trang.pdf  14.87 MB
  06  Những Người Bạn Cố Đô Huế Tập 06A-1919 (NXB Thuận Hóa 1998) - Hà Xuân Liêm, 335 Trang.pdf  13.75 MB
  07  Những Người Bạn Cố Đô Huế Tập 06B-1919 (NXB Thuận Hóa 1998) - Đặng Như Tùng, 411 Trang.pdf  13.69 MB
  08  Những Người Bạn Cố Đô Huế Tập 13-1926 (NXB Thuận Hóa 2004) - Đỗ Hữu Thạnh, 570 Trang.pdf  28.92 MB
  09  Những Người Bạn Cố Đô Huế Tập 14-1927 (NXB Thuận Hóa 2004) - Hà Xuân Liêm, 336 Trang.pdf  13.50 MB
  10  Những Người Bạn Cố Đô Huế Tập 15-1928 (NXB Thuận Hóa 2004) - Hà Xuân Liêm, 523 Trang.pdf  20.04 MB
  11  Những Người Bạn Cố Đô Huế Tập 16-1929 (NXB Thuận Hóa 2003) - Nguyễn Cửu Sà, 456 Trang.pdf  20.29 MB
  12  Những Người Bạn Cố Đô Huế Tập 17-1930 (NXB Thuận Hóa 2003) - Nguyễn Cửu Sà, 576 Trang.pdf  27.05 MB
  13  Những Người Bạn Cố Đô Huế Tập 18-1931 (NXB Thuận Hóa 2003) - Nguyễn Cửu Sà, 556 Trang.pdf  25.71 MB
  14  Những Người Bạn Cố Đô Huế Tập 19-1932 (NXB Thuận Hóa 2006) - Hà Xuân Liêm, 648 Trang.pdf  28.86 MB
  15  Những Người Bạn Cố Đô Huế Tập 20-1933 (NXB Thuận Hóa 2006) - Hà Xuân Liêm, 424 Trang.pdf  18.62 MB
  16  Những Người Bạn Cố Đô Huế Tập 21-1934 (NXB Thuận Hóa 2006) - Hà Xuân Liêm, 295 Trang.pdf  38.34 MB
  
  Nguồn: http://baochi123.info/threads/98290/
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Jun 28, 2021

Share This Page